1. Hyvä elämä

Kuvapohdintaa

  • Sivun 174 kuvassa on kaksi henkilöä. Kuvatekstissä kerrotaan, että islamin mukaan kaikkia ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Millaisia erilaisia yhdenvertaisuuden näkökulmia kuvaan liittyy? Keitä henkilöt ovat? Mitä uskonnollisia tunnusmerkkejä kuvassa näkyy? Mitä kuvan henkilöt tekevät työkseen? Mistä he voisivat keskustella?

Opetusvinkkejä

  • Pohditaan, millaista on hyvä elämä. Tarkoittaako hyvä elämä samaa kaikille?

  • Oppitunnin alussa voi tehdä aiheeseen virittävän tehtävän. Opettaja kirjoittaa sanaparin “hyvä elämä” näkyville. Oppilaat saavat sanoa vapaasti ensin mieleen tulevia asioita, joita opettaja kirjaa sitä mukaa. Keskustellaan lopuksi yhdessä, miten esille nousseet sanat liittyvät hyvään elämään. Vai liittyvätkö ne? Toisen hyvä elämä voi olla erilaista kuin toisen.

  • Pohditaan, voivatko yksilöiden hyvän elämän käsitteet estää toisten yksilöiden hyvän elämän. Miksi on tärkeää, että hyvän elämän käsitteissä otetaan huomioon sekä yksilö että yhteisö?

  • Mietitään yhdessä, millaisia vastoinkäymisiä elämässä on. Mistä vastoinkäymiset voivat johtua? Voiko niihin itse vaikuttaa? Tarvitaanko vastoinkäymisiä? Millaista elämä olisi ilman vastoinkäymisiä? Miksi ihmiset kokevat vastoinkäymiset eri tavoin?