2. Sharia ja fiqh

Kuvapohdintaa

 • Katsotaan sivun 177 kuvaa. Keitä kuvan henkilöt voisivat olla? Missä he ovat? Miten kuvan henkilöt noudattavat shariaa? Miten islamilaisen lainopilliset tulkinnat näkyvät arjessa?
 • Tutkitaan sivun 179 karttakuvaa lakikoulukunnista. Luetaan kuvateksti, jossa kerrotaan lakikoulukuntien nykytilanteesta. Kuvatekstissä mainitaan myös, että eri lakikoulukuntien edustajat käyvät samoissa moskeijoissa. Millaisia erilaisia esimerkiksi rukoukseen liittyviä tapoja eri koulukuntien edustajilla voi olla? Miten lakikoulukuntien moninaisuus näkyy Suomen islamilaisissa yhdyskunnissa?
 • Katsotaan sivun 180 kuvaa. Mikä kuvassa olevan henkilön työtehtävä on? Millainen koulutus tai millaista osaamista tehtävässä vaaditaan? Missä maissa toimii islamilaisen oikeuden tuomareita?

Opetusvinkkejä

 • Keskustellaan sanoista sharia ja fiqh. Ovatko ne oppilaille entuudestaan tuttuja? Miten ne liittyvät toisiinsa? Etsitään sanoille selitykset.
 • Pohditaan, miten oikeusjärjestelmät ovat kehittyneet aikojen kuluessa. Onko suomalaisella lainsäädännöllä uskonnollista taustaa?
 • Keskustellaan siitä, miten sanat jafarilainen tai hanafilainen liittyvät shariaan. Onko lakikoulukunta käsitteenä oppilaille entuudestaan tuttu? Tietävätkö he, minkä lakikoulukunnan tulkintoja heidän kotonaan noudatetaan? Tuleeko koko perheen seurata samaa lakikoulukuntaa?
 • Puhutaan islamin moninaisuudesta lakikoulukuntien näkökulmasta. Jokainen koulukunta on keskenään tasavertainen. Mitä se tarkoittaa? Keskustellaan erilaisten uskonnollisten näkökulmien suvaitsemisesta islamin sisällä. Mitä se tarkoittaa ja miten sen tulisi näkyä ihmisten käytöksessä?
 • Ylöspäin eriyttävänä tehtävänä oppilaat voivat tutkia, onko lakikoulukuntia enemmän ja miten ne suhteutuvat toisiinsa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lakikoulukuntia sovelletaan tilanteen mukaan. Miten se on ristiriidassa perinteisten oikeusopin periaatteiden kanssa?

Tehtävien vastausehdotukset

 1. a) Sharialla tarkoitetaan islamilaista lakia, joka tarkoittaa Jumalan muuttumatonta ja pyhää lakia.
  b) Fiqh tarkoittaa islamilaista lainoppia eli oppineiden tulkintaa shariasta uusissa tilanteissa.
  c) Sharia jaetaan kahteen osaan. Ensimmäinen osa pitää sisällään sopimusasiat ja sosiaalisen kanssakäymisen eli muamalatin.
  d) Sharian toinen osa käsittelee jumalanpalvelusta eli ibadaa.
  e) Fatwa tarkoittaa uskonoppineen antamaa lainopillista tulkintaa tai ratkaisua yksityishenkilön esittämään kysymykseen. Sunnilaisuudessa fatwa ei sido muita kuin kysyjää, shiialaisuudessa taas fatwan antaneen oppineen sekä häntä seuraavien muslimien tulee noudattaa kyseistä fatwaa.
 2. Sharian noudattaminen on käytännössä esimerkiksi rukouksien suorittamista ajallaan. Se voi tarkoittaa myös mitä tahansa muita hyviä tekoja ja islamilaisten tapojen noudattamista arjessa.
 3. Islamin viisi lainopillista pääkoulukuntaa ovat: 
  - Jafarilainen koulukunta (shiialainen) 
  Hanafilainen koulukunta (sunnilainen) 
  Malikilainen koulukunta (sunnilainen) 
  Shafi’ilainen koulukunta (sunnilainen) 
  Hanbalilainen koulukunta (sunnilainen)
 4. Lainopillisista tulkinnoista syntyi vähitellen lakikoulukuntia islamilaisen maailman kasvukeskuksissa. Nykyiset viisi pääkoulukuntaa muodostuivat noin sadan vuoden sisällä 750-luvulta alkaen ja ne nimettiin perustajiensa mukaan.
 5. Yksityisoikeuteen eli jumalanpalvelukseen (ibada) liittyvät asiat koskevat vain henkilöä itseään, kun taas julkisoikeuden puoleen lukeutuvat sosiaalisen kanssakäymisen (muamalat) säädökset, perimysasiat ja esimerkiksi erilaiset sopimusasiat.
 6. Sharia on islamilaisen lain pyhä, muuttumaton osa ja fiqh sen muuttuva, laintulkinnallinen osa.
 7. Fatwoja tarvitaan uusien tilanteiden esille nostamissa islamilaisissa kysymyksissä, joihin ei suoraan sellaisenaan löydy vastausta Koraanista tai haditheista.
 8. Fatwoilla on monesti länsimaisessa mediassa negatiivinen kuva, sillä fatwoissa otetaan usein kantaa yksittäiseen, tunteita herättäneeseen tapaukseen, kuten Salman Rushdien romaaniin Saatanalliset säkeet. Kirjan kirjoittajalle langetettiin kuolemantuomio, koska kirjan katsottiin pilkkaavan profeetta Muhammedia. Myös fatwojen velvoittavuudessa on erilaisia tulkintoja islamin sisällä, eikä niitä tunneta.
 9. Vähemmistönä muslimi joutuu erilaisten uusien tilanteiden eteen, joihin joudutaan etsimään uusia laintulkintoja. Esimerkiksi perjantairukoukseen meneminen voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta työn tai opintojen vuoksi. Samoin esimerkiksi hautajaiskäytännöissä tai vaikkapa eläimen teurastamisessa on omat asuinmaan säädökset, joita on noudatettava. Tällaisissa tilanteissa voidaan joutua kysymään lisäneuvoja, kuinka noudattaa sekä maan lakeja että islamilaista lakia.