3. Lainopin menetelmiä

Kuvapohdintaa

  • Mitä henkilö näyttää tekevän sivun 182 kuvassa? Mitä ongelmallista länsimaisessa pankkitoiminnassa on islamin näkökulmasta? Voiko muslimi pitää rahojaan pankissa? Onko islamin mukaan sallittua ostaa oma talo korollisella lainarahalla? Millaisia näkökulmia aiheeseen on? Mitä haittoja korollisesta lainajärjestelmästä on? Onko se yhdenvertainen järjestelmä riippumatta lainanottajan taloudellisesta tilanteesta?

Opetusvinkkejä

  • Piirretään tekojen luokittelun jana. Janan toisessa päässä ovat velvollisuuksiin lukeutuvat teot ja toisessa päässä kielletyt teot sivun 184 jaottelun mukaisesti. Piirretään janalle myös väliin jäävien tekojen luokkien nimet (velvollisuus, suositeltava teko, sallittu teko, vältettävä teko ja kielletty teko). Oppilaat saavat itse keksiä asioita, jotka yritetään asettaa oikeaan kohtaan janalle. Opettajan kannattaa myös itse nimetä valmiiksi riittävä määrä sellaisia tekoja, joita saadaan sijoitettua eri kohtiin janalle. On hyvä huomioida, että jokin teko saattaa sijoittua janalle eri kohtaan riippuen siitä, minkä koulukunnan mukaista laintulkintaa noudatetaan. Joidenkin tekojen luokittelu ja sijoittaminen janalle tiettyyn kohtaan voi olla vaikeaa. Asiaan vaikuttavat myös olosuhteet, joissa teko on tehty. Voidaan pohtia esimerkiksi seuraavien tekojen sijoittelua janalle: meikkaamien, musiikin kuuntelu, jalkapallon pelaaminen, uinti, valkoinen valhe, tupakointi, hijabin käyttö, lihan syönti, tanssiminen, rukoilu.

  • Mietitään, onko islamin mukaan hyvä tapa keskustella muiden tekemistä synneistä eli kielletyistä teoista (haram) yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Mitä haittaa tai hyötyä siitä voi olla?

  • Keskustellaan siitä, mitä uskonnollinen tai hengellinen väkivalta on. Etsitään netistä, miten uskonnollinen tai hengellinen väkivalta voidaan määritellä. Keskustellaan siitä, millaisessa asemassa oleva henkilö voi tehdä uskonnollista väkivaltaa. Onko joku joskus itse joutunut uskonnollisen väkivallan kohteeksi tai mahdollisesti itse syyllistynyt siihen? Pohditaan, millaisia valtarakenteita uskonnollisissa yhteisöissä on. Miksi hengelliseltä väkivallalta on vaikea suojautua?