5. Avioliitto

Kuvapohdintaa

 • Opettaja voi näyttää sivun 189 kuvan dokumenttikameralla oppilaille niin, että he eivät näe kuvatekstiä. Mitä kuva esittää? Entä mistä sen voi päätellä? Kuinka usein avioliittosopimus tehdään kirjallisesti? Onko suullinen sopimus yhtä pätevä? Mihin perustuu todistajien tarve?
 • Sivun 190 kuvassa näkyy juhlapukeutumista. Miten juhlakulttuurit muuttuvat? Miten esimerkiksi elintaso ja elokuvat vaikuttavat juhlakulttuurien muovautumiseen?
 • Sivun 191 kuvassa näkyy perhe. Millaiselta perhe näyttää? Millainen tunnelma kuvasta välittyy? Millainen on hyvä perhe? Onko oppilaiden perheissä tapana syödä yhdessä? Millaisia hyviä asioita yhdessä syömiseen liittyy?

Opetusvinkkejä

 • Puolisoiden yhteisiä oikeuksia ovat hyvä yhteiselämä ja salaisuuksien uskominen puolisolle. Pohditaan pareittain, mitä kaikkea hyvä yhteiselämä tarkoittaa.
 • Opetustekstissä sanotaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa puolisoiden tulee jakaa taloudellinen vastuu perheestä. Tarkoittaako se sitä, että täällä myös musliminainen on velvollinen osallistumaan perheen elatukseen? Suomalaisessa lainsäädännössä aviopuolisoilla on elatusvelvollisuus toisiinsa nähden. Oletuksena on, että perheen kumpikin aikuinen osallistuu perheen elatukseen tulojensa mukaan. Suomalainen palkkataso on laskettu niin, että perheen elatukseen vaaditaan kahden työssäkäyvän aikuisen tulot. Siksi yhteiskunta maksaa tukea perheelle siltä ajalta, kun lapset ovat pieniä ja toinen vanhemmista ei pysty käymään työssä vaan hoitaa lapsia kotona. Vaikka islamin mukaan vain aviomiehen velvollisuuksiin kuuluu perheen elatus, se on suomalaisella tulotasolla usein vaikeaa. Jos vaimo osallistuu omalla palkkatulollaan perheen elatukseen, lasketaan se hänelle hyväntekeväisyydeksi. Pohditaan pienissä ryhmissä, miten lainsäädäntö vaikuttaa puolisoiden rooleihin. Voidaanko sillä muuttaa perheiden rakenteita?
 • Keskustellaan yhdessä siitä, mitä sivun 190 laatikossa oleva teksti monivaimoisuudesta tarkoittaa. Onko monivaimoisuus sallittua Suomessa? Polygamiaa eli moniavioisuutta on ollut myös varhaisessa mormonismissa, mutta nykyään se on liikkeen mukaan kielletty kaikilta sen jäseniltä seurakunnasta erottamisen uhalla. TV:stä on voinut katsoa Sisarvaimot-sarjaa, jossa on seurattu yhdysvaltalaisen perheen moniavioista arkea kohta jo kymmenen vuoden ajan. Sarjan myötä on noussut esiin erilaisia näkökulmia myös moniavioisuuden puolesta. Voidaan mahdollisuuksien mukaan katsoa katkelma ohjelmasta. Mietitään yhdessä moniavioisuuden hyviä ja huonoja puolia. Pohditaan, mitä ongelmia monivaimoisuus tuottaa, jos se ajaa ihmiset yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tehtävien vastausehdotukset

 1. Islamissa avioliitto solmitaan erillisellä avioliittosopimuksella, nikahilla, joka laaditaan yleensä yhdessä imaamin ja todistajien läsnäollessa. Avioliittosopimus voidaan tehdä myös suullisesti, mutta islamissa suositellaan laatimaan kaikista tärkeistä asioista kirjallinen sopimus. Avioliittosopimuksessa sovitaan minimissään huomenlahjan (mahr) suuruus, mutta myös sellaisia tärkeitä asioita, joita puolisot haluavat asettaa avioliiton ehdoksi. Jos vaimo ei halua miehensä ottavan muita vaimoja, vaikka siihen asuinmaan lakien mukaan olisi mahdollisuus, voi hän kirjata sen avioliittosopimukseen.
 2. Avioliittoa suunniteltaessa on syytä selvittää, millaisia suunnitelmia tai toiveita toisella on esimerkiksi opiskelun, työssäkäynnin tai asuinpaikan suhteen. Jompikumpi saattaa edellyttää, että haluaa suorittaa opintonsa loppuun tai asua vanhempiensa kanssa samassa maassa. Aviopuolison valinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota henkilön luonteeseen ja käytöstapoihin. Rehellisyys, kärsivällisyys, avuliaisuus, ahkeruus, anteliaisuus, lempeys, viisaus ja nöyryys ovat arvokkaita luonteenpiirteitä, joita kannattaa etsiä tulevasta puolisosta. Pitää muistaa, ettei kukaan ole täydellinen. Jokaisessa on virheitä tai puolia, joista ei pidä. Pitääkin miettiä tarkkaan, ovatko tulevan puolison heikkoudet sellaisia, joiden kanssa pystyy elämään.
 3. Mahrameita eivät ole serkut, pikkuserkut, äidin uusi puoliso, sisaren mies, puolison sedät, puolison enot, puolison veljet tai puolison sisarusten lapset.
 4. Avioliitto sitoo kaksi ihmistä ja samalla myös heidän lähisukulaisensa läheiseen kanssakäymiseen. Jos avioparit tulevat erilaisista kulttuureista, voivat erilaiset tavat osoittautua haastaviksi. Siksi onkin tärkeää tutustua puolison kulttuuriin hyvin ja keskustella etukäteen mahdollisista itselle vaikeista asioista sekä miettiä, miten hyvin pystyy hyväksymään erilaisia perhe-elämään liittyviä tapoja. On hyvä muistaa, ettei avioituminen toisen ihmisen kanssa tarkoita luopumista kaikista omista ja itselle tärkeistä asioista. Se ei myöskään tarkoita täydellistä mukautumista toisen tapoihin ja kulttuuriin. Molempien täytyy olla valmiita tekemään myönnytyksiä.
 5. Oppilaat kertovat pareittain tai useamman hengen ryhmissä, millaisissa islamilaisissa häissä he ovat olleet.
 6. Vieraat ovat pukeutuneet juhlavasti ja kauniisti. Puvuissa on kauniit kankaat ja koristeluita. Morsian on pukeutunut vaaleaan asuun, jossa on pitkä laahus, kuten länsimaisissa häissä on usein tapana. Morsiamella on myös huntu hijabin päällä.
 7. Kun puolisoilla on läheiset välit, he keskustelevat keskenään tärkeistä asioista, ovat kiinnostuneita toistensa hyvinvoinnista ja puhuvat avoimesti asioistaan. Tällöin heidän välillään vallitsee luottamus ja välittäminen, mikä estää esimerkiksi mustasukkaiset ajatukset. Fyysinen läheisyys on tärkeä ja luonnollinen osa avioliittoa. Ihmisen perustarpeisiin kuuluu myös seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen, mikä on islamissa tarkoitettu vain aviopuolisoiden välille. Seksin ei kuitenkaan ole tarkoitus olla pakollinen velvollisuus vaan yhteisymmärryksessä tapahtuvaa sekä molemmille mielihyvää ja nautintoa tuottavaa.
 8. Sosiaaliviranomaiset auttavat perheitä vaikeissa tilanteissa. Perhetyöntekijät ja perheneuvolat auttavat vanhempia, jos he tarvitsevat tukea omaan vanhemmuuteensa ja lapsiperheen arjen hallintaan. Parisuhdeongelmissa on mahdollista hakeutua pariterapiaan. Apua voi kuitenkin olla vaikea hakea, jos ei haluta viedä perheen vaikeuksia ja ongelmia kodin seinien ulkopuolelle.
 9. Toisinaan yhteiskunnan tarjoamaa taloudellista tukea saatetaan käyttää väärin. Voi olla, että islamilaisittain avioitunut pari ei ilmoita avioliitostaan maistraattiin eikä ilmoita asuvansa samassa osoitteessa saadakseen suurempaa taloudellista tukea yhteiskunnalta. Suomen lainsäädännön mukaan ei myöskään ole mahdollista olla naimisissa kuin yhden henkilön kanssa kerrallaan. Jos muslimimies avioituu Suomessa toisen naisen kanssa, ei hän voi julkistaa avioliittoaan suomalaisille viranomaisille.