6. Lasten oikeudet

Kuvapohdintaa

 • Tutustutaan sivujen 194 ja 195 kuviin. Millaisia ajatuksia kuvat herättävät? Voidaan miettiä, millaisena islam näkee vastasyntyneen. Miten lasta tulee kohdella islamilaisen perinteen mukaan? Miten vanhemmuus nähdään islamissa?

Opetusvinkkejä

 • Monikaan ei välttämättä tule ajatelleeksi, että islam on ollut edistyksellinen lapsen oikeuksien suhteen, sillä se tunnustaa lapsen lapsena. Opettaja voi etsiä eurooppalaista perhehistoriaa (esimerkiksi Kaari Utrion Perhekirjasta) ja lukea oppilaille esimerkkejä siitä, miten Euroopassa kohdeltiin lapsia pieninä aikuisina. Tähän voidaan tutustua myös ryhmätyönä.
 • Tutkitaan YK:n lasten oikeuksien julistusta ja vertaillaan sitä niihin oikeuksiin, joita lapselle islamin mukaan kuuluu.

Tehtävien vastausehdotukset

 1. Islamin mukaan lapsen oikeudet alkavat jo ennen hänen syntymäänsä, kun vanhemmat valitsevat puolisoa lapsensa vanhemmaksi. Islamin mukaan lapsella on oikeus syntyä avioliitossa ja tuntea molemmat vanhempansa.
 2. Islamin mukaan lapsella on oikeus hyvään koulutukseen ja tasapuoliseen kohteluun. Koska profeetta Muhammedin aikaan arabiheimojen keskuudessa tyttöjä ja naisia syrjittiin, kerrotaan perimätiedossa, että tyttöjen hyvästä kasvatuksesta sai kaksinkertaisen palkkion tai suoran pääsyn Paratiisiin. Tämä ei kuitenkaan antanut oikeutta suosia myöskään tyttöjä paremman palkkion toivossa.
 3. Lapsella on oikeus olla lapsi ja oppia asioita ikäkaudelleen sopivalla tavalla. Hänellä on oikeus saada kasvatusta, joka mahdollistaa kasvun hyväksi ihmiseksi ja muslimiksi.
 4. Tutustu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen esimerkiksi Unicefin sivustolla, josta sopimus löytyy lyhennettynä.
 5. Yhdysvallat ei ole allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimusta. Tosin kaikki allekirjoittaneetkaan maat eivät välttämättä noudata sopimusta esimerkiksi nuorisorikollisuuden osalta. Sopimus kieltää alle 18-vuotiaiden henkilöiden tuomitsemisen kuolemantuomioon. Silti Amnesty Internationalin mukaan vuodesta 1990 lähtien on teloitettu 91 alle 18-vuotiasta lasta yhdeksässä maassa, jotka kaikki ovat allekirjoittaneet lapsen oikeuksien sopimuksen.
 6. Samalla kun lapsilla on oikeus saada hyvä kasvatus sekä rakkautta ja huolenpitoa vanhemmiltaan, on lapsilla velvollisuus totella vanhempiaan ja noudattaa näiden antamia ohjeita. Lisäksi lapsilla on velvollisuus suorittaa lasten velvollisuuksia eli opiskella ja huolehtia heille annetuista, ikään sopivista kotitöistä, jotta he oppisivat kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstä.
 7. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen sisältö lapsen oikeuksista on yhteneväinen islamin käsityksen kanssa, eikä yhdelläkään muslimimaalla ole siksi syytä olla allekirjoittamatta sopimusta.
 8. Jotta lapsen oikeudet toteutuisivat, on vanhempien velvollisuus huolehtia lapsen perustarpeista, kuten riittävästä ja monipuolisesta ravinnosta, sopivasta vaatetuksesta, turvallisesta kodista, mahdollisuudesta olla molempien vanhempien kanssa, kasvatuksesta hyviin tapoihin sekä koulutuksesta. Jokainen ihminen tarvitsee osakseen myös huolenpitoa, hellyyttä, välittämistä ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta omana itsenään.