7. Islamilainen tapakulttuuri

Kuvapohdintaa

 • Miten sivun 198 kuva liittyy islamilaiseen tapakulttuuriin? Miten länsimainen lääketiede on vaikuttanut terveyden ihannointiin?
 • Mihin sivun 200 kuva liittyy? Mitä seksuaalinen häirintä tarkoittaa käytännössä? Voiko somessa joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi? Miten islamilaisissa yhdyskunnissa suhtaudutaan seksuaaliseen häirintään?

Opetusvinkkejä

 • Mietitään yhdessä, mitä kaikkea islamilaiseen tapakulttuuriin kuuluu. Voidaan katsoa oppikirjan kuvia pitkin kirjaa ja miettiä, millaisia islamilaisia tapoja kuviin voisi liittyä. Voidaan katsoa esimerkiksi sivujen 172, 173, 177, 190, 191 ja 195 kuvia.
 • Miltä islamilaisen tapakulttuurin mukainen puhe kuulostaa arjessa? Voidaan leikata lehdistä kuvia ihmisistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Kuviin voidaan lisätä puhekupliin islamilaisen tapakulttuurin mukaista puhetta tai kuvatekstejä opastamaan islamin mukaiseen toimintatapaan kuvien tilanteissa. Kuvissa voisi olla esimerkiksi henkilö, joka aivastaa, perhe aloittamassa ruokailua, joku pukemassa vaatteita, joku harjaamassa hampaitaan tai joku pesemässä käsiään.
 • Laaditaan tietovisa sunnan mukaisesta henkilökohtaisesta puhtaudesta, josta sivun 201 laatikko kertoo. Visaan voi liittää myös muita islamilaiseen tapakulttuuriin kuuluvia kysymyksiä.
 • Keskustellaan seksuaalisesta häirinnästä. Mikä on seksuaalista häirintää? Mitä pitää tehdä, jos joutuu kokemaan sellaista? Mitä seksuaalisesta häirinnästä voi seurata? Miten islamissa suhtaudutaan seksuaaliseen häirintään? Miksi se ei aina näy islamilaisessa kulttuurissa?

Tehtävien vastausehdotukset

 1. Rituaalisella puhtaudella tarkoitetaan ruumiin ja mielen puhdistautumista liasta ja huonoista ajatuksista rukousta varten. Rukousta varten muslimin tulee suorittaa joko pieni rukouspesu (wudu) tai suuri pesu (ghusl) sekä huolehtia siitä, että vaatteet ja itse rukouspaikka ovat puhtaita.
 2. Päihteet lamaannuttavat mielen ja estävät järjen käytön. Ne myös haittaavat ihmisen ymmärrystä esimerkiksi siitä, mikä on väärin tai oikein.
 3. Islamilaiseen tapakulttuuriin kuuluvia tapoja ovat esimerkiksi toisen tervehtiminen ja tervehdykseen vastaaminen, kaunis puhe, Jumalan nimeen asioiden tekeminen (”Bismillah”) sekä Jumalan kiittäminen (”Alhamdulillah”) elämän eri asioista.
 4. Adhan on ensimmäinen rukouskutsu, joka on noin puolet pidempi kuin iqama, toinen rukouskutsu, joka lausutaan juuri ennen rukouksen aloittamista. Molemmissa lausutaan samat lauseet, mutta jos lause sanotaan adhanissa neljä kertaa, sanotaan se iqamassa vain kaksi kertaa. Lisäksi iqamassa on lauseqad qamat il salah”, jota adhanissa ei ole lainkaan.
 5. Erilaisissa arkisissa tilanteissa islamilainen tapakulttuuri näkyy esimerkiksi ruokailussa. Ruokailua aloittaessa sanotaan ”bismillah” ja lopettaessa ”alhamdulillah”. Muslimit syövät oikealla kädellä.
 6. Rituaalisesta puhtaudesta voi huolehtia sillä tavoin, että noudattaa hyvää moraalia esimerkiksi osoittamalla anteliaisuutta, rohkeutta, oikeudenmukaisuutta ja totuudenmukaisuutta toisia kohtaan. Henkistä puhtautta hoidetaan ymmärtämällä vahingollisten tekojen seuraukset sekä lopettamalla niiden tekeminen.