Nyheter

Rådgivningstjänsten om stöd för lärande öppnas

Aktuellt
Har du frågor om stöd för lärande och skolgång? Funderar du över trestegsstödet? Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens har i samarbete skapat en tjänst som erbjuder ledningen och personalen inom den grundläggande utbildningen samt vårdnadshavare information och råd i frågor som gäller stöd för lärande.

Tjänsten ger råd till exempel för att ordna stöd för lärande eller tolkning och tillämpning av lagar och normer. Frågorna besvaras av sakkunniga vid den svenskspråkiga enheten vid Valteri. Om det behövs tar det yrkesövergripande teamet av sakkunniga fram lösningar tillsammans med specialsakkunniga på Utbildningsstyrelsen.

– En stor fördel med att slå samman krafterna i rådgivningstjänsten är att vi kan utnyttja den kännedom som de sakkunniga vid Valteri har om fältet och situationen gällande regionalt stöd för lärande samt Utbildningsstyrelsens kompetens i juridiska frågor, säger undervisningsrådet Ulla Laine, chef för den finskspråkiga enheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik.

Tjänsten utvecklas utifrån erfarenheter och respons från kunderna under hösten 2018.

– Genom att utveckla tjänsten kan vi på ett effektivare sätt dela och öka kompetensen även på ett riksomfattande plan i frågor som gäller stöd. Vi börjar som en telefontjänst. De erfarenheter som vi samlar på oss under skolåret hjälper oss att utveckla tjänsten, säger Laine.

Barns och ungas skolgång stöds med hjälp av tjänsten

Rådgivningstjänsten om stöd för lärande kontaktas genom att ringa sekreteraren för Rådgivningstjänster om stöd för lärande. Telefontjänsten är öppen alla vardagar kl. 9.00–15.00 på tfn 0295 332 900. Valteris sakkunniga kontaktar dig så snart som möjligt efter att de fått kontaktförfrågan.

Valteri är ett riksomfattande center för lärande och kompetens som hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri arbetar för att förverkliga närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Mera information