Nyheter

Brexit och erkännande av examina

Aktuellt Erkännande av examina
Konsekvenser av ett avtalslöst Brexit för erkännande av examina avlagda i Storbritannien hos Utbildningsstyrelsen
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer och jämställande av högskoleexamina och -studier som avlagts utomlands. Om examina avlagda i Storbritannien fattas såväl beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som beslut om jämställande av högskoleexamina och -studier.

Vid erkännande av yrkeskvalifikationer tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015, yrkeskvalifikationslagen) och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015, tjänstebehörighetslagen).

Erkännande av yrkeskvalifikationer

I beslutsprocessen tillämpas yrkeskvalifikationslagen, om sökanden är medborgare i ett EU- eller EES-land och kvalificerat sig i ett annat EU- eller EES-land för ett yrke inom till exempel undervisning, småbarnspedagogik eller räddningsbranschen. Yrkeskvalifikationslagen tillämpas inte, om ansökan gäller behörighet till uppgifter som förutsätter en examen inom juridik.

Konsekvenser av ett avtalslöst Brexit

Vid erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i Storbritannien kan yrkeskvalifikationslagen tillämpas, om sökanden

  • har kvalificerat sig för ett yrke i Storbritannien före utträdesdatumet och
  • är medborgare i ett EU- eller EES-land när ansökan avgörs, eller har ett dokument, enligt vilket han eller hon ska bemötas på samma sätt som en medborgare i ett EU- eller EES-land.

I andra situationer kan tjänstebehörighetsagen tillämpas, om det rör sig om en högskoleexamen eller högskolestudier.

Jämställande av högskoleexamen och -studier

I beslutsprocessen tillämpar Utbildningsstyrelsen tjänstebehörighetslagen, om

  • ansökan gäller behörighet för en uppgift, för vilken kravet enligt lagen är en högskoleexamen eller en högskoleexamen av en bestämd nivå, eller
  • ansökan gäller behörighet till en tjänst eller en uppgift, för vilken kravet enligt lagen är en viss examen eller studieprestation, och yrkeskvalifikationslagen inte kan tillämpas.

Konsekvenser av ett avtalslöst Brexit

Ett avtalslöst Brexit har inga konsekvenser för beslutsprocessen enligt tjänstebehörighetslagen. Beslut om jämställande av högskoleexamina och -studier avlagda i Storbritannien kan fattas enligt tjänstebehörighetslagen även efter utträdesdatumet.

Mer information:

E-post: recognition@oph.fi