Nyheter

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Det brittiska parlamentet förkastade brexitavtalet, med de som deltar i EU-program ska inte ännu ändra sina planer.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som ursprungligen skulle ske 29.3.2019, ordnar man en ny folkomröstning, kommer Storbritanniens utträde att ske utan avtal eller tar man tillbaka utträdesanmälan.

Allt detta påverkar också Europeiska unionens Erasmus+ -program, såsom också andra EU-program.

De finländare som deltar i Erasmus+-programmet ska inte i den här situationen göra något förhastat, poängterar Utbildningsstyrelsen som fungerar som nationell byrå för Erasmus+ -programmet. För dem som är på studentutbyte i Storbritannien finns ingen orsak att avbryta utbytet. De som har för avsikt att åka på utbyte inom kort kan fortsätta sina förberedelser och åka som planerat.

Vad kan brexit utan avtal leda till?

Ifall Storbritannien går ur EU utan avtal, kommer också landets rättigheter och skyldigheter att upphöra i EU-finansierade program, som Erasmus+ hör till. Ifall man inte då kommer överens om andra förfaringssätt, skulle läget för dem som är på utbyte i Storbritannien förändras. De skulle mista sin rätt till ekonomiskt stöd från programmet, eftersom utbyteslandet inte längre hör till programmet. Samma situation gäller brittiska studerande på utbyte i andra EU-länder. Deltagarkostnaderna för brittiska organisationers Erasmus+ -projekt skulle inte heller längre gälla. Inom Erasmus+ -projekt kunde brittiska samarbetsparter inte längre räknas som EU-partners.

Ifall utträdet skulle ske utan avtal kommer de övriga EU-länderna att förhandla om hur man går till väga. I praktiken skulle man avgöra hur pågående utbyten och projekt kontrollerat kunde avbrytas eller slutföras.

Brexit berör också finländska examensstuderande vid brittiska högskolor

I de brittiska högskolorna studerar förutom utbytesstuderande också drygt 2000 finländska studerande som avlägger hela sin examen. Storbritannien har alltid hört till finländarnas favoriter som destination för examensstudier. Utträde ur EU kan påverka de terminsavgifter som utländska studerande ska betala i Storbritannien. För dem som inleder sina studier läsåret 2019–2020 gäller nuvarande regler för bland annat ansökan och terminsavgifter under avläggandet av hela examen. Det lönar sig ändå att följa med situationen ifall man planerar att inleda sina studier efter det kommande läsåret.

Följ med hur situationen utvecklas!

Vi informerar om hur situationen utvecklas på Utbildningsstyrelsens webbsida.

Mer information finns på webbplatsen för den brittiska nationella byrån för Erasmus+ -programmet.

Information om hur brexit påverkar högskolesektorn i Storbritannien uppdateras bl.a. på webbplatsen för Universities UK.