Nyheter

Delta och påverka! Svara på enkät om hur man lär sig klimatansvar i Finland

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Klimat
Utbildningsstyrelsen samlar in synpunkter på och erfarenheter av hur man i dagens läge lär sig klimatansvar i skolorna och läroanstalterna. Genom att svara på enkäten kan du också föra fram dina utvecklingsförslag samt dina idéer och önskemål om hur man ska lära sig klimatansvar i framtiden. Enkäten kan besvaras fram till 17.5.2019.
Kuvituskuva, etualalla pensseleitä

Inom Utbildningsstyrelsens resultatprogram Klimatansvar i utbildningen vidtar man under årets gång olika åtgärder för att stöda klimatansvar som en del av verksamheten och lärandet i skolorna och läroanstalterna. Enkäten är en del av programmets arbete och resultatet kommer man att använda som utgångspunkt för att göra upp en strategi om hur man lär sig klimatansvar i skolorna och läroanstalterna.

Vi hoppas att enkäten besvaras av såväl elever och studerande som av lärare, rektorer och ledningen samt övriga aktörer inom skolorna och läroanstalterna. Vi hoppas också få svar av organisationer, myndigheter, företag, föräldrar och andra intresserade.

Ytterligare information: programansvarig Anne Liimatainen, anne.liimatainen [at] oph.fi