Nyheter

Erasmus+ gav Sosped mångdubbelt med goda metoder

Erfarenheter Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Varför gå över ån efter vatten om föreningen har finansiering för verksamhet i hemlandet? Många ser bara ett berg av avskräckande ansökningar för sin inre blick när de tänker på Erasmus+. Stiftelsen Sosped beslöt ändå fatta handen som Erasmus+ sträckte ut. Och inte bara för att stiftelsens anställda och unga vuxna som deltar i verksamheten skulle få åka utomlands.
Hankkeeseen osallistuneita nuoria keskustelemassa

Att ge och få av det goda

Sosped, som har verksamhet på 20 orter i Finland, upplever att stiftelsen har mycket att ge dem som arbetar med samma sak i andra länder.

– Vårt samarbete exempelvis med Fryshuset i Sverige gav dem redskap att arbeta med en helt ny målgrupp, personer i psykiatrisk rehabilitering, berättar projektchef Miikka Vuorinen.

I Finland används skattemedel och tipsmedel för att knyta säkerhetsnät. De fångar upp dem som kanske faller. Och de fungerar därför att de har utvecklats i lugn och ro över en längre tid. Den här kompetensen är värd att exportera.

– Vårt nästa mål är Cypern, där de håller på och bygger världens största casino med kapital från öst samt från Storbritannien, därifrån det strömmar ut på grund av brexit, förklarar Sospeds verksamhetsledare Lassi Rajamäki.

Den livligare casinoverksamheten på Cypern har redan medfört skador, som ökad kriminalitet, självmord och splittrade familjer.

– Vår anställda Jouni Saarelainen föreslog att vi borde exportera vår kompetens dit och nu har vi ett gemensamt Erasmus+-projekt med takorganisationen för Cyperns ungdomsaktörer om problematiskt hasardspelande och stöd till ungdomar. Vår Erasmus+-budget räcker också till översättning, så de kan använda samma material som vi, säger Rajamäki och Vuorinen.

Unga åker utomlands som utbildare

– Våra ungdomar kan inte åka utomlands utan en ständig följeslagare. De kan till exempel få en panikattack mitt under resan, konstaterar Miikka Vuorinen.

Trots utmaningarna är unga vuxnas resor inom Erasmus+ som skräddarsydda för Sospeds ideologi. Med hjälp av gemensam och social verksamhet stöttar och rehabiliterar stiftelsen unga vuxna som är spelberoende, genomgår psykiatrisk rehabilitering eller är marginaliserade. Eftersom kompisverksamhet är en central metod, är det ingen vid Sosped som kommer med pekpinnar uppifrån om hur andra där nedanför borde leva. Snarare utbildar Sosped unga till kompisutbildare och handleder dem att kanalisera sin erfarenhetsexpertis till nytta för andra. Egna svåra erfarenheter kan bli till styrkor, redskap.

Sospeds unga åkte därför utomlands inom Erasmus+ i rollen av sakkunniga.

– Våra unga fungerade som utbildare för ungdomar i Sverige. För många var det en första positiv erfarenhet av att vara utbildare, säger Vuorinen och fortsätter:

– I Sverige är mentala problem ett ännu större stigma än hos oss. Det var en ögonöppnare för våra unga att där lära sig att ställa sin egen vardag i relation till en större kontext och att värdesätta sina egna vardagliga sysslor vid Sosped.

– För flera år sedan var det en bidragshandläggare från Penningautomatföreningen, som hade besökt hundratals platser, som berömde vår kulturverkstad och sa att det var den enda där ungdomarna talade i futurum och alltså tydligt trodde på sin framtid, berättar Lassi Rajamäki.

Säkra steg utanför bekvämlighetszonen

God praxis och nya idéer rör sig förvisso i båda riktningarna.

– När man arbetar i samma banor i fem år, ger internationalisering trevlig omväxling i arbetets innehåll. När man jämför metoder med andra är man tvungen att utmana sig själv. Det ger ny motivation till det grundläggande arbetet, vet Lassi Rajamäki av erfarenhet.

Sosped arrangerade en kompishandledarutbildning för Fryshusets ungdomar och i gengäld arrangerade Fryshuset en utbildning i ungdomsledarskap för Sospeds kompishandledare.

– Där går det inte att bara stanna på sin invanda plats. Deltagarna förs säkert utanför sin bekvämlighetszon och får nya typer av verktyg för kompishandledningen, beskriver Miikka Vuorinen.

– Av den svenska modellen för ungdomsledarskap lärde sig våra unga att leda sig själva och öka sin självkännedom och fick teoretiska kunskaper om olika ledarskapssätt.

Samarbetet med Sverige gav även Sospeds anställda praktiska idéer för verksamhet i ett mer mångkulturellt Finland.
Från Italien fick man modeller för vad man kan göra om finansieringsbasen för rehabiliterande arbete skulle ändras i Finland. Erasmus+-samarbetspartnern där är en anhörigdriven förening för psykisk hälsa i Livorno, som är förbluffad över att den här typen av verksamhet får bidrag från penningspel.

Låt dig inte överraskas av pappersexercisen

Det finns åtskilliga plus med Erasmus+ och Sosped ångrar verkligen inte att de gick med i programmet. Stiftelsen ska snart öppna två nya center i Finland och i rekryteringen till dem betonades intresse för internationella projekt. De bekanta samarbetsparterna från Sverige och Cypern inleder snart tillsammans med Sosped och Helsingfors universitet ett nytt Erasmus+-projekt där de utforskar marginalisering kontextuellt ur ungas synvinkel.
Men hur är det med de administrativa pappershögarna som avskräcker många?

– Det är nog så att någon borde sköta administrationen på deltid, i annat fall blir det i en sådan här organisation med 40 anställda jobb som måste göras hemma på kvällarna, medger Lassi Rajamäki.

Det är alltså bra att försöka inkludera ett administrativt bidrag i ansökan, som gör det möjligt att sköta pappersexercisen i lugn och ro.

– Projektansökan är bara ett steg, sedan ska också slutrapporten göras. Det är viktigt att planera och förutse det arbetet. Lyckligtvis finns det alltid två månader tid för rapporteringen efter projektets slut, säger Vuorinen och kommer med ett tips:

– I Finland tar vi kanske lätt alltför mycket av skrivansvaret på oss själva. Det går utmärkt att säga till internationella partner att uppdraget ska delas jämnt.

Text: Natalia Kisnanen

SOSPED koordinerar följande projekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn

SCALE – Assessing and shaping youth work from a contextual perspective". Partner: Fryshuset, Sverige & YEU Cyprus, Cypern, Helsingfors universitet. Kontextuell undersökning av marginalisering ur ungas synvinkel.
2/2019–9/2019. 31 deltagare.

Bet Your Life! – The exchange of knowledge & best practices in problem gambling and intervention”. Partner: YEU Cyprus, Cypern. Utbyte av kunskaper om problematiskt spelande och stöd till ungdomar 2/2019–1/2020. 40 deltagare.

"LEAPE – Training of leaders and  peer tutors for the wounded generations". Partner: Fryshuset, Sverige. Sosped arrangerade en kompishandledarutbildning för Fryshusets ungdomar och Fryshuset arrangerade en utbildning i ungdomsledarskap för Sospeds kompishandledare. 36 deltagare.

Kompisverksamhet som resurs: Verksamhet, kreativitet och naturen som stöd för mentalt välbefinnande. Personer i psykiatrisk rehabilitering från båda länderna fick vistas i naturen för att öka sin egenmakt och utföra de mest varierande övningar. Partner Mediterarneo, Onlus (Italien). 27 deltagare.