Nyheter

Erfarenhetsberättelse: En ungdomsdröm blev verklighet

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Jämlikhet och delaktighet
Ålder, sjukdom eller familj utgör inte ett hinder för utbyte. Katja Minkkinen, studerande i företagar- och affärskompetens vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu, märkte detta.
Opiskelija koulun edessä

Att åka på utbyte var en ungdomsdröm för 44-åriga Katja. När Katja fick veta att det inte finns någon åldersgräns började hon planera sitt utbyte. Det kom också fram att i och med sin svårbehandlade astma och kroniska migrän hade Katja rätt till stöd för mobilitet utan hinder.

Som mål valde Katja Alicante som sedan tidigare redan var bekant för henne och som med tanke på klimatet var en lämplig plats för hennes hälsa. Enligt Katja är Alicante en ungdomlig och livfull stad med ett livligt nattliv, historia och många olika slags fester. Katja bodde lite längre bort i Torrevieja och körde till föreläsningar två till fyra gånger i veckan. Katja ansåg att det bästa med utbytet var att bli bekant med olika slags människor och att delta i närundervisning inklusive grupparbeten. Det fanns cirka tjugo olika nationaliteter i magistergruppen.

Emellanåt var det utmanande men givande att resa med ett barn

Under höstterminen kom även Katjas 13-åriga son, som gick i Skandinaviska skolan i Alicante, med på utbytet. Katjas make bodde under utbytet i Finland och besökte Alicante några gånger. Eftersom sonen var med behövdes vissa arrangemang. Schemaläggningen av bådas skolgång orsakade emellanåt utmaningar, men de klarade av dessa. Katja fick hjälp av andra finländare som bor i området. En lokal reservmormor tillbringade tid med sonen om Katja hade kvällsprogram på grund av studierna.

– I utbytesprogrammet har man inte tagit hänsyn till möjligheten att studeranden kan ha barn med sig, så jag var tvungen att själv reda ut och sköta allt som gällde barnet. Man måste känna till mållandets rutiner rätt väl för att få allt att fungera. Det är ändå relativt lätt att resa inom Europa, säger Katja.

Att förutse risksituationer hjälpte att klara sig med sjukdomarna

Katja blev överraskad av att hon inte stötte på några större utmaningar, utan att allt gick bra med sjukdomarna då hon hade förutsett eventuella risksituationer. Att sköta all byråkrati visade sig vara utmanande, men inte omöjligt.

– Den största lärdomen under utbytet var att visst lär man sig olika färdigheter också när man är äldre. Man ska inte ge upp sina drömmar, säger Katja.

Opiskelija vaihtokohteessa Espanjassa

Katja fick veta om stöd för mobilitet utan hinder då hon ansökte om Erasmus-stipendium. ”Först funderade jag om jag är tillräckligt sjuk för att ansöka om detta, men som tur var tog jag reda på hur det är och började ställa frågor”, berättar Katja. Katja hade sparat tillsammans med familjen pengar för utbytet och uppskattat att med en mycket stram budget vore det möjligt att stanna ett halvt år. Först var planen endast en termin på utbyte, men stödet för mobilitet utan hinder gjorde det möjligt för Katja att stanna ett helt läsår.

– Det gjorde det möjligt att leva lite mer avslappnat där. Utbytet omkullkastade inte heller hela deras ekonomi.

Utbytet gav upplevelser av att lyckas och oförglömliga minnen

Stöd för mobilitet utan hinder hjälpte Katja att i mållandet skapa förhållanden där hon klarade sig med sina sjukdomar och kunde minimera risker som förvärrar symtomen.

– Sjukdomar orsakar emellertid extra kostnader vid sidan av det normala studentlivet. Och å andra sidan när man redan är lite äldre kan man inte bara ta en paus i det övriga livet under tiden.

opiskelija vaihdossa

Katja tyckte det var jättelätt att ansöka om stöd. Högskolan fyllde i en ansökan, till vilken man bifogade ett läkarutlåtande och en tilläggsbilaga där man berättade om behovet av särskilt stöd.

Katja uppmuntrar andra som har hälsomässiga begränsningar att ta reda på vilka möjligheter stöd för mobilitet utan hinder erbjuder.

– Jag rekommenderar varmt att om det trots ens egen sjukdom är möjligt att åka på utbyte att man åtminstone utreder om det vore möjligt att skapa sådana förhållanden i mållandet att man skulle kunna delta i ett utbyte.

Enligt Katja berikar utbytet livet och lämnar oförglömliga minnen.

– Och naturligtvis får man erfarenheten av att lyckas, att jag kunde!

Se också en intervjuvideo med Katja om utbytet

Tilläggsstöd för studerande med familj

En studerande med familj som åker på utbyte kan förutom Erasmus+-stipendium får tilläggsstöd om studeranden har minderåriga barn. Stöd kan också beviljas om barnet eller barnen stannar i hemlandet. Tilläggsstipendium ansöks vid den egna högskolan i samband med utbytesansökan. Fråga din högskola om tilläggsstöd för studerande med familj.

 

Bild: Katja Minkkinen och Anni Koponen