Nyheter

Erfarenhetsberättelse: Virtuell kommunikation i arbetslivet

Erfarenheter Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Internationalisering
Studierna som utvecklades inom Åbo yrkeshögskolas Erasmus+-projekt har fått användare världen över. Erfarenheten öppnade också upp värdefulla internationella nätverk för högskolan.
Opiskelua tietokoneen äärellä

I Finland godkändes de första strategiska partnerskapsprojekten inom programmet Erasmus+ 2014. Det ena av de två finansierade projekten var Åbo yrkeshögskolas CoMoViWo (Communication in Mobile and Virtual Work), som även omfattade tre andra europeiska högskolor samt en internationell organisation. ”Till en början var det oklart för oss vem som gör vad”, berättar Marjatta Rännäli, lektor vid Åbo yrkeshögskola och projektets koordinator. Hjulen började dock snart rulla och under de tre åren av europeiskt samarbete skapades nätkursen CoMoViWo som ger möjlighet att studera virtuell och mobil kommunikation för arbetslivets behov på engelska och spanska.

”Det behövs språkkunskaper och kommunikationsfärdigheter på alla nivåer i arbetslivet”, konstaterar Katriina Vesanen som arbetat med projektet. Genom CoMoViWo kan högskolestuderande och anställda i arbetslivet avlägga studier flexibelt enligt sina egna behov. Vesanen, Rännäli och de övriga i projektet har presenterat CoMoViWo bland annat på internationella seminarier och via sociala medier. De rekommenderar att ett projekt alltid planeras i nära samarbete med partnerna och att befintliga nätverk används för att sprida det.

Enligt Rännäli och Vesanen har deras projekt haft mångsidiga effekter. CoMoViWo-studierna kan avläggas gratis på nätet och hundratals personer världen över har använt kursen för att förbättra sina språkkunskaper. Andra högskolor har tagit modell av CoMoViWos metoder och varit intresserade av att vidareutveckla resultaten från projektet. Projektet har alltså levt vidare, fastän finansieringen från Erasmus+ upphörde hösten 2017. Projektet utvecklade också deltagarnas yrkeskunskaper; lärarna som deltog upplever att de fick nya färdigheter och pedagogiska redskap för sin undervisning.

”Det här har gett mig enormt mycket”, säger Katriina Vesanen och erkänner att hon nu är ”galen i projektarbete”. Hon upplever att det fördjupade internationella samarbetet har haft en positiv inverkan på högskolan. Marjatta Rännäli säger att det har varit givande att samarbeta med nya, internationella kollegor också utanför projektverksamheten. Till sin glädje har högskolan inbjudits att delta i nya samarbetsprojekt.