Nyheter

Europeiska solidaritetskåren: ansökningstiderna 2020 har publicerats

Program Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering Finansiering
Det går att ansöka bidrag från Europeiska solidaritetskåren under tre ansökningsomgångar 2020.
Ryhmä nuorisotyöntekijöitä seisoo rivissä ulkona talvella

Europeiska kommissionen har publicerat ansökningstiderna och programhandledningen 2020 för programmet Europeiska solidaritetskåren.

Anslaget för hela programmet 2020 är uppskattningsvis 117,6 miljoner euro.

Anslag att fördelas i Finland

Av det totala anslaget har cirka 2,2 miljoner euro preliminärt reserverats för att stödja programmets verksamhet i Finland. Medlen fördelar sig mellan de olika verksamheterna enligt följande:

  • Volontärverksamhet: cirka 1,8 miljoner euro
  • Praktik och jobb: cirka 169 000 euro
  • Solidaritetsprojekt: cirka 152 000 euro

Utöver finansieringen som fördelas nationellt i de olika länderna, beviljar genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA i Bryssel direkt finansiering för följande verksamhet:

  • Volontärgrupper i prioriterade områden (Volunteering Teams in high priority areas). 

Ansökningstiderna 2020

  • Volontärverksamhet (ESC11): 5.2, 30.4 och 1.10 kl. 13.00 (CET 12.00)
  • Volontärverksamhetens rampartnerskap: årligt anslag (ESC13): 30.4 kl. 13.00 (CET 12.00)
  • Praktik och jobb (ESC21): 5.2, 30.4 och 1.10 kl. 13.00 (CET 12.00)
  • Solidaritetsprojekt (ESC31): 5.2, 30.4 och 1.10 kl. 13.00 (CET 12.00)
  • Volontärgrupper i prioriterade områden: 17.9 kl. 13.00 (CET 12.00)