Nyheter

Intygen över slutprovet i muntlig kommunikation och gymnasieprovet i muntlig språkfärdighet förnyas

Utbildning och examina Gymnasieutbildning Modersmål och litteratur Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Främmande språk
Vi förnyade det visuella utseendet för intygen över muntlig språkfärdighet och slutprovet i muntlig kommunikation. Fyll därför i på våren studerandenas uppgifter i de nya versionerna. Intygen kan fortfarande laddas ner via Provbanken för bedömning av muntlig språkfärdighet. Intyget över muntlig kommunikation finns även i beta-versionen av vår nya webbplats.
Illustrationsbild, unga vuxna förhandlar

Du har tillgång till de nya intygsmallarna i Provbanken för bedömning av muntlig språkfärdighet som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen på adressen suko.oph.fi. 

Varje utbildningsanordnare har utsett en administratör för provbanken, oftast är det rektorn. Administratören har rätt att lägga till läroanstaltens lärare som användare av provbanken.

Om du har glömt eller tappat bort ditt användarnamn, kontakta undervisningsråd Yvonne Nummela, fornamn.efternamn@oph.fi.

Om du har glömt eller tappat bort ditt lösenord eller din nyckeltalslista kan du beställa ett nytt lösenord på provbankens framsida.

Intyg över muntlig språkfärdighet

Gymnasiets intyg över muntlig språkfärdighet ges som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg åt studerande som har avlagt
a. A-lärokurs 8 i främmande språk eller 
b. A-lärokurs i det andra inhemska språket eller kurs 8 i modermålsinriktad lärokurs
c. B1-lärokurs 6 i det andra inhemska språket.

Dessutom ska studeranden ha deltagit i ett prov i muntlig språkfärdighet som producerats av Utbildningsstyrelsen.

Mer information om provet i muntlig språkfärdighet: 
undervisningsråd Yvonne Nummela, (fornamn.efternamn@oph.fi)

Slutprov i muntlig kommunikation

Slutprovet i muntlig kommunikation är ett slutprov som Utbildningsstyrelsen årligen gör upp åt studerande på andra stadiet. Provet är planerat för gymnasieelever och studerande i den grundläggande yrkesutbildningen. I första hand är provet avsett för att avläggas som slutprov under de sista året på gymnasiet, men provet kan även ordnas i samband med kursen Fördjupad muntlig kommunikation (MO7). Beslut om att ordna provet fattas lokalt.

Mer information om provet i muntlig kommunikation: 
undervisningsråd Pamela Granskog (fornamn.efternamn@oph.fi)