Nyheter

Läget med statsunderstödet för genomförandet av kvalitetsstrategin inom yrkesutbildningen

Understöd Yrkesutbildning Statsandelar Kvalitet och utveckling

Det kom in 14 ansökningar om statsunderstöd för genomförandet av kvalitetsstrategin inom yrkesutbildningen. Den ansökta summan inklusive koordineringen uppgick sammanlagt till 4 410 919 €.

Genom statsunderstödet vill man stöda utbildningsanordnarna i att genomföra den kvalitetsstrategi som sträcker sig fram till år 2030. Det fanns sammanlagt 4 miljoner euro att söka för de åtgärder som riktar in sig på de inledande åren av strategiperioden. 

Finansiering söktes för alla fyra tyngdpunktsområden:

  1. Kvalitetsledningen är helhetsbetonad.
  2. Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten.
  3. Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet utgör en permanent del av verksamheten.
  4. Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt.

Utifrån de gemensamma tyngdpunktsområdena för de olika nätverksprojekten kommer man att skapa utvecklingsgrupper, som alla får en utnämnd tyngdpunktskoordinator. Dessa väljs bland nätverksprojektens koordinatorer. Det kom in två ansökningar om koordinering av tyngdpunktsområdena 3 och 4. Utbildningsstyrelsen planerar genomförandet av koordineringen gällande tyngdpunktsområdena 1 och 2.

Besluten kommer att fattas i december 2019.