Nyheter

Laura Kolehmainen: Tillsammans uppnår vi verkliga förändringar

Erfarenheter Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Jämlikhet och delaktighet
Laura Kolehmainen blev frustrerad över att kampen mot klimatförändringen inte togs tillräckligt allvarligt och startade en kampanj som nu har engagerat tiotusentals personer.

Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Laura Kolehmainen

"Jag grundade Ilmastoveivi 2019-kampanjen för att jag upplevde att det var dags att göra något. Den internationella klimatpanelens rapport publicerades i oktober. Utgående från den är det klart att den nuvarande klimatpolitiken är totalt otillräcklig. Jag resonerade som så, att om jag tar klimatfrågan på allvar är det dags att göra något. Det ledde till att jag och några andra utvecklade en tillräckligt stor aktion: Ilmastoveivi 2019-kampanjen.

Jag accepterar inte det argumentet i kampen mot klimatförändringen att individens uppgift är att fundera över sin konsumtion och så sköter marknaden resten. Det som behövs är politiska beslut och styrning. Vårt mål är att förändra tänkandet i den riktningen. Det är helt sjukt fint att så många människor har fått upp ögonen samtidigt för den här saken. Nu ligger det kollektiv kraft bakom det hela. Det räcker inte med att var och en kör sitt eget race. För att uppnå verkliga förändringar måste vi göra något tillsammans.

Jag har alltid velat påverka genom så direkt kontakt som möjligt. Jag har aldrig genomfört en sådan här kampanj tidigare. Finland har låga hierarkier. I praktiken kan man skicka ett meddelande till vilken politiker, tjänsteman eller annan person som helst och fråga om de kan ge råd eller träffas. Jag tycker att det är ett trevligt sätt att närma sig folk direkt i konstruktiv anda. Om man vill bygga upp något, ska det göras respektfullt.

Där det finns pengar och makt, där finns det inga unga människor. Jag har börjat få inbjudningar till olika evenemang, kabinett och rundabordsdiskussioner, eftersom vi i vår kampanj frågar varför ungdomar inte är med i beslutsfattandet som gäller klimatfrågor.

De som hittills har skaffat sig makten är våra föräldrars generation. Det är ju sabla svårt för unga att komma med där. Om Ilmastoveivi hade misslyckats, skulle jag inte vara där. Det att jag kan sitta med där vid borden och tala om klimatförändring, det bygger på hundratals människors frivilliga insats.

Jag är himla glad över att jag bor i Finland. Här går det att genomföra en kampanj som den här. Det är väldigt få länder där det går att påverka utifrån sina egna direkta iakttagelser, som det går att göra i Finland. Det är viktigt att komma ihåg att demokrati inte handlar snävt om partipolitik. Demokrati är det att medborgarna kan föra sina egna tankar och initiativ framåt.

Text: Anna Takala

Jag accepterar inte det argumentet i kampen mot klimatförändringen att individens uppgift är att fundera över sin konsumtion och så sköter marknaden resten. Det som behövs är politiska beslut och styrning.

Vem?

 

Laura Kolehmainen

● 25 år
● Bor i Helsingfors
● Var med och grundade klimatkampanjen Ilmastoveivi 2019. Kampanjens mål är att få 500 000 finländare att underteckna en appell för bättre klimatpolitik.
● Studerar vid den juridiska och den statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

 

Mellan den 29 april och den 5 maj anordnas många evenemang i Europa på temat ”Demokratin och jag”. Europeiska ungdomsveckan hålls vartannat år och ska uppmärksamma och främja ungdomsverksamhet genom evenemang i alla de länder som deltar i Erasmus+. Det finns många lokala aktiviteter i länderna att välja mellan. Dessutom kommer ungdomar, projektdeltagare, ungdomsorganisationer och beslutsfattare att samlas för ett EU-evenemang i Europaparlamentet i Bryssel.