Meddelanden

Move!-mätningarna 2019: Den stillasittande livsstilen syns i synnerhet i kroppens rörlighet hos barn och unga

Aktuellt Grundläggande utbildning Move! Gymnastik
Åttondeklassarnas fysiska funktionsförmåga har utvecklats i bättre riktning, men inga betydande förändringar i funktionsförmågan hos femteklassare. Den stillasittande livsstilen syns i synnerhet i kroppens rörlighet hos barn och unga.
Hiekkajuoksu

Hösten 2019 genomfördes Move!-mätningar av den fysiska funktionsförmågan för elever i årskurs fem och åtta som en del av grundskolans gymnastikundervisning. Mätningarna gjordes på ca 100 000 elever. Vid mätningarna utreddes elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Syftet med Move!-mätningarna är att uppmuntra och stöda eleverna i att sköta sin fysiska funktionsförmåga. 

De viktigaste slutsatserna av Move!-mätningarna hösten 2019 är:

  • Uthållighet: Uthålligheten hos femteklassarna är sämre, men hos eleverna i årskurs åtta kan man inte se någon förändring. 
  • Muskelkondition: Hos femteklassarna kan man inte se några betydande förändringar jämfört med resultaten från tidigare år. I fråga om åttondeklassarnas muskelkondition (armpress och höjning av överkroppen) syns en positiv utveckling. 
  • Kast med lyra: I fråga om femteklassarna syns ingen förändring, men bland åttondeklassarna har det skett en positiv utveckling.
  • Rörlighet: Inga betydande förändringar syns i någondera åldersklassen i fråga om kroppens rörlighet, men flickorna har betydligt bättre rörlighet än pojkarna. Konsekvenserna av den stillasittande livsstilen syns särskilt bland pojkarna. En tredjedel av pojkarna i årskurs fem har svårt att göra en handrörelse som visar den naturliga rörligheten i överkroppen. En fjärdedel av pojkarna i årskurs åtta klarar inte sträckning av nedre ryggen i sittande ställning. 
  • Främjandet av den fysiska funktionsförmågan är en viktig del av gymnastikundervisningen. Målet är att på ett mångsidigt sätt stöda barns och ungas funktionsförmåga så att de klarar vardagliga situationer. Resultaten av Move!-mätningarna visar att man redan delvis har lyckats främja den fysiska funktionsförmågan hos elever i grundskolan. Elever som deltog i mätningarna för första gången i årskurs fem år 2016 har nu som åttondeklassare höjt resultaten för årskurs åtta år 2019. 

Handledd motion främjar den fysiska funktionsförmågan

Genom handledd motion under skoldagen kan man utveckla den fysiska funktionsförmågan hos alla elever, men i synnerhet hos elever vars fysiska funktionsförmåga är svag. 
I projektet Liikuntaa koulupäivään, som genomfördes av Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet och Jyväskylä stad, utökades den handledda motionen som en del av skoldagen. I projektet ordnades bl.a. en längre (30 minuter) rast per vecka i skolorna och under den fick eleverna handledning i att utveckla sin fysiska funktionsförmåga med hjälp av olika lekar, spel och aktiviteter. I undervisningen i klassrummet satte man därtill in uppgifter som utvecklar olika delområden av funktionsförmågan. 

Under projektets tid utvecklades elevernas uthållighet, överkroppens och magmusklernas styrka/uthållighet samt förmågan att kasta och ta lyra. Dessutom förbättrades elevernas rygg- och höftrörlighet.
Move!-systemet stöder barns och ungas välbefinnande

Move!-mätningarna är ett pedagogiskt verktyg för skolornas motionsfostran. Med hjälp av mätningarna kan man tillsammans med eleverna konkret fundera på hur den egna fysiska funktionsförmågan kan upprätthållas och utvecklas. Mätresultaten fungerar som ett redskap när man med familjen diskuterar faktorer som stöder eller skadar barns och ungas ork, välbefinnande och lärande. Move!-uppgifterna används också i skolhälsovården vid de omfattande hälsoundersökningar som görs i årskurs fem och åtta samt inom statsförvaltningen, landskapen och kommunerna vid utvecklandet och uppföljningen av åtgärderna för att främja hälsa och välfärd. 

Mer information:

Minttu Korsberg (Move!-mätningarna i allmänhet, beställningar av material) generalsekreterare, statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0018, minttu.korsberg [at] minedu.fi    
Marjo Rissanen (Move!-mätningar i grundskolorna)
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1776, förnamn.efternamn [at] oph.fi

Arja Sääkslahti (resultaten av Move!-mätningarna)        
universitetsforskare, Jyväskylä universitet, tfn 040 8053974, förnamn.efternamn [at] jyu.fi        

Tommi Vasankari (resultaten av Move!-mätningarna)    
medicine doktor, direktör vid UKK-institutet, tfn 040 5059 15, förnamn.efternamn [at] ukkinstituutti.fi 

Mikko Huhtiniemi (projektet Liikuntaa koulupäivään)
doktorand, Jyväskylä universitet, tfn 040 508 1157, förnamn.efternamn [at] jyu.fi

Move! 2019 - beställning och publicering av material:

Move! 2019-resultatrapporterna (resultat på riksnivå, enligt landskap och kommun) kan beställas på förhand i pdf-format av minttu.korsberg [at] minedu.fi (embargo 12.12.2019 kl. 00.01)
Offentliggörande av de riksomfattande resultaten 12.12.2019 kl. 12.30–16.00, Ständerhuset (Snellmansgatan 9–11, 00170 Helsingfors). Programmet för evenemanget finns på idrottsrådets webbplats. Mer information om evenemanget och begäran om intervjuer: Saku Rikala, tfn 029 533 0042, förnamn.efternamn [at] minedu.fi.