Nyheter

Nya metoder för skolor och museer att arbeta tillsammans kring kulturarvspedagogik

Erfarenheter Nordplus-program
Heritage Bridge är ett Nordplus Horisontal-projekt som utfördes i samarbete med Finland, Estland, Lettland och Litauen. Alla deltagande länder firade 100 år av självständighet under åren 2017-2018 och i samband med firandet av detta utvecklades inom projektet olika tidsrese- och kulturarvspedagogiska program.
Estlands tidsresa till år 1918
Estlands tidsresa till år 1918, foto: Arp Karm, Estonian National Museum

Alla länder utvecklade nya tidsresor och nytt samarbete med skolor. Estlands imponerande program ”Ajarännak 1918” var ett tidsreseprogram där 8000 elever i 46 skolor runtom i landet samtidigt deltog i en tidsresa till år 1918. Detta program uppmärksammades även nationellt när det i Estland år 2018 nominerades till priset ”Muuseumirott” i kategorin ”Promoter of Museum Education”.

De deltagande organisationerna utvecklade samarbetet med aktörer inom utbildningssektorn och med skolor. Även samarbetet med andra museer både nationellt och internationellt utvecklades och nya pedagogiska program utarbetades. Nya kulturarvspedagogiska helheter utvecklades och presenterades på seminarier och utbildningsdagar i de olika länderna. Skolorna fick under projekttiden ta del av många nya program. 

Nordplus Horisontal var ett bra program för den här typen av samarbete. Alla parter kunde utveckla sin egen verksamhet med stöd och inspiration av varandra. Ett flertal program liksom också samarbetet mellan skolor och museer har fortsatt även efter projekttidens slut. Även samarbetet och kontakten mellan projektdeltagarna har fortsatt och vi är glada över att kunna säga att vi nu alla har ett större nätverk av kolleger. 

Vicoria Nylund, Österbottens barnkulturnätverk