Nyheter

Nya och redan existerande metoder för att förebygga skolavhopp

Program Grundläggande utbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA Lärare och pedagogisk personal
I slutet av september samlades lärare och sakkunniga från 17 europeiska länder i Lahtis för att diskutera hur man får ungdomar att stanna i skolan och ha nytta av verksamhetsinriktade sätt att avlägga den grundläggande utbildningen. På seminariet som finansierades av Erasmus+-programmet gick man igenom metoder och färdigheter som elever och lärare behöver i vardagens utmaningar. En del av materialet finns på nätet.
Kyniä ja paperia

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen från Utbildningsstyrelsen sammanfattade i sitt öppningsanförande för seminariet hur olika utgångspunkter den lärande har. Det borde finnas många olika metoder för att förebygga skolavhopp, eftersom även orsakerna till risken att avbryta skolan varierar. En av de finländska metoderna är flexibel grundläggande utbildning (JOPO) som är ett sätt att ordna undervisning enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen. Detta särdrag i läroplanen var intressant också för de europeiska gästerna. Denna undervisningsform har startat 2006 och enligt statistiktjänsten Vipunen uppgick antalet JOPO-elever 2018 till 1 980; under den senaste tiden har antalet börjat öka.


I det första expertanförandet berättare psykologen och psykoterapeuten i kognitiv beteendeterapi Tiina Röning på ett intressant sätt om sina möten med ungdomar som uppvisar symptom. Inlägget gav publiken redskap för att ta hand om sig själv och orka i arbetet, så att man ska lyckas bättre i möten med andra. Sociala färdigheter har en central betydelse. Det är till exempel viktigt att stanna upp och lyssna innan man reagerar. Röning delade med sig av praktiska exempel med åhörarna om socialt lärande, känsloreglering och positiv psykisk hälsa.


Paul Downes, biträdande professor vid Dublin universitet och chef för Educational Disadvantage Centre, betonade likaså i sitt inlägg på seminariets andra dag att det finns varierande orsaker till skolavbrott. Särskilt fastnade i minnet den nu rådande strävan att uppfostra barnen till ”superhjältar”, då det vanliga livet är alldeles tillräckligt och barnen borde få vara barn. Downes betonade vikten av att lära ut socioemotionella färdigheter. Välbefinnande och lärande är starkt kopplade till varandra och här har skolans känsloorienterade atmosfär betydelse. Det intressanta inlägget finns som en inspelning på Lahtis stads webbplats.


Aristea Politi från Europeiska kommissionen presenterade från webbplatsen SchoolEducationGateway en verktygslåda som är avsedd för europeiska skolor och där man nyligen har gett ut material på alla europeiska språk. Verktygslådan är avsedd för att främja engagerande utbildning och minska skolavbrott. Kommissionens rapport, som berättar om inkluderande system, har verktyg om samma tema för påverkare.


På seminariets tredje och sista dag bekantade sig deltagarna med JOPO-klasser i Lahtis, workshoppar för ungdomar, verksamhetsmodellen för tidigt ingripande Icehearts, Navigator- och Domino-tjänster som erbjuder rådgivning och stöd för unga samt polisens Ankarverksamhet som förebygger utslagning av unga.