Nyheter

Nya publikationer som stöd för internationellt samarbete

Aktuellt Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Kuvituskuva, opiskelija käsittelee puuta

Både Utbildningsstyrelsen och Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning har producerat flera olika publikationer och broshyrer på engelska som aktörer inom yrkesutbildningen kan använda som stöd för internationellt samarbete. 

Använd gärna informationen och statisitken om yrkesutbildningen. Här ingår också de engelskspråkiga namnen på de yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina.