Meddelanden

Över 48 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 151 700 sökande, varav 48 100 (32 %) fick en studieplats. Jämfört med ifjol innebär det en ökning på ca 1 000 antagna. Allt fler får en studieplats direkt på basis av deras betyg, i år var andelen 22 % av de antagna.
Kuvitukuva, korkeakouluopiskelijat suunnittelevat yhdessä

Även detta år var det svårast att bli antagen till universitetsstudier inom teater- och dansområdet samt bildkonstområdet, där ungefär 4 % av de sökande antogs, samt till psykologi, där 5 % av de sökande antogs. Det var lättast att få en studieplats inom det tekniska området och inom naturbruk och miljöområdet vid yrkeshögskolorna, där 38 % av de sökande antogs. Av de antagna är 57 % kvinnor. Av dem som fick en studieplats antogs 6 800 till universitetens magisterutbildningar eller till högre yrkeshögskoleutbildningar. Antalet sökande till dessa utbildningar var 16 800.

Av de antagna var 82 % förstagångssökande

I årets gemensamma ansökan var 62 % av studieplatserna reserverade för dem som söker sin första studieplats.  Andelen förstagångssökande av alla sökande var i vår 79 % och av de antagna 82 % (i fjol 80 % av de sökande och 82 % av de antagna). Av vårens 25 200 studenter sökte 84 % i gemensam ansökan och 37 % fick en studieplats. I fjol var motsvarande siffror 82 % och 36 %.

Av sökande till yrkeshögskolor antogs 30 %, och till universitet 26 %.

Av de antagna till yrkeshögskolor var 84 % förstagångssökande, och till universitet var andelen förstagångssökande 79 %. Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande störst inom turism- och kosthållsbranschen (90 % av de antagna) och vid universiteten inom det ekonomivetenskaper (91 % av de antagna).

Antalet antagna som har fått sin studieplats genom betygsurval har ökat till 22 %. I fjol fick 18 % av alla antagna sin studieplats direkt på basis av betyget. Sökande med bra skolframgång kan antas direkt till yrkeshögskolor eller till exempel till universitets teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga eller ekonomiska utbildningsområdet. I år  tillämpades betygsurval också inom det juridiska området. Av de antagna fick 53 % sin studieplats direkt på basis av urvalsprovet. År 2020 blir betygsurval det primära antagningssättet till högskolor.

Resultaten publiceras den här veckan – de går att söka till lediga platser i tilläggsansökan 

De sökande får under den pågående veckan information om resultaten till sin e-post. Studieplatsen ska tas emot senast på måndag den 8 juli kl. 15. Från reservplats kan man bli antagen fram till den 31 juli.

Högskolorna kan under perioden 1.7–14.8 ordna tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan. De utbildningar som erbjuds finns i Studieinfo och på högskolornas egna webbsidor allt eftersom högskolorna beslutar att ordna tilläggsansökan. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.fi med blanketten för tilläggsansökan för högskolornas gemensamma ansökan.


Ytterligare information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386, merja.vaisto(at)oph.fi

 

Sökande och antagna enligt utbildningsområde och läroanstalt

Sökande och antagna enligt utbildningsområde

Utbildningsområde

Sökande

Antagna

Andel antagna av de sökande

Veterinärmedicinska

709

68

10 %

Farmaci

2 612

418

16 %

Odontologi

1 233

180

15 %

Humanistiska

12 760

2 402

19 %

Humanistiska och pedagogiska området (YH)

2 032

477

23 %

Pedagogiska

9 205

2 835

31 %

Ekonomiska

15 218

2 721

18 %

Kulturområdet (YH)

9 504

1 978

21 %

Bildkonstbranschen

666

25

4 %

Idrottsvetenskapliga

1 574

147

9 %

Naturvetenskapliga

11 247

3 122

28 %

Naturvetenskapliga området (YH)

6 103

924

15 %

Naturbruk och miljöområdet (YH)

1 014

280

28 %

Medicinska

6 705

726

11 %

Agrikultur-forstvetenskapliga

1 411

316

22 %

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (YH)

4 323

1 316

30 %

Musikbranschen

1 159

171

15 %

Annan eller okänd bransch

1 251

198

16 %

Juridiska

6 474

642

10 %

Psykologi

5 450

269

5 %

Social-, hälso- och idrottsområdet (YH)

39 578

7 303

18 %

Militärområdet

531

148

28 %

Konstindustriella

2 416

242

10 %

Teater- och dansbranschen

2 098

83

4 %

Teknik- och kommunikationsområdet (YH)

21 522

8 273

38 %

Teknisk-vetenskapliga

10 622

3 618

34 %

Teologiska

975

285

29 %

Hälsovetenskaper

3 371

409

12 %

Samhällsvetenskapliga

12 111

2 118

17 %

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (YH)

25 472

5 989

24 %

Totalt

151 703

48 131

32 %

 

Sökande och antagna enligt läroanstalt

Läroanstalt

      Sökande

Antagna

Andel antagna av de sökande

Aalto-universitetet

12 565

1 897

15 %

Centria-ammattikorkeakoulu

1 794

474

26 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

4 836

527

11 %

Haaga-Helia yrkeshögskola

10 032

1 348

13 %

Hanken Svenska handelshögskolan

1 625

298

18 %

Helsingfors universitet

28 872

3 951

14 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

2 328

443

19 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

8 423

1 591

19 %

Itä-Suomen yliopisto

21 931

2 253

10 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

12 772

1 516

12 %

Jyväskylän yliopisto

15 588

2 226

14 %

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

7 787

1 787

23 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

2 447

503

21 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

3 587

795

22 %

Lahden ammattikorkeakoulu

6 826

1 032

15 %

Lapin ammattikorkeakoulu

5 234

991

19 %

Lapin yliopisto

6 016

630

10 %

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

4 580

499

11 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

16 154

1 037

6 %

Försvarshögskolan

531

148

28 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

21 877

3 222

15 %

Oulun ammattikorkeakoulu

9 776

1 538

16 %

Uleåborgs universitet

14 872

2 032

14 %

Saimaan ammattikorkeakoulu

4 626

584

13 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

5 683

1 013

18 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

7 580

1 510

20 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

4 611

992

22 %

Konstuniversitetet

3 612

264

7 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

17 337

1 843

11 %

Tampereen yliopisto

28 263

2 977

11 %

Turun ammattikorkeakoulu

14 703

2 094

14 %

Turun yliopisto

27 015

2 324

9 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

3 363

767

23 %

Vasa universitet

5 939

694

12 %

Yrkeshögskolan Arcada

1 637

433

26 %

Yrkeshögskolan Novia

2 570

947

37 %

Åbo Akademi

2 810

951

34 %

Totalt

151 703

48 131

32 %