Nyheter

Påverka grunderna för läroplanen för integrationsutbildning för invandrare

Aktuellt Utbildning för invandrare
Utbildningsstyrelsen utfärdar före utgången av år 2020 nya grunder för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare. Du kan inverka på de nya grunderna genom att svara på vår webbenkät senast den 31 december.
Kuvituskuva, aikuisopiskelijat pelaavat korttia tunnilla

I arbetet med de nya grunderna vill vi i så stor omfattning som möjligt dra nytta av intressegruppernas sakkunskap och synpunkter. Vi önskar få kommentarer av lärare och utbildare, utbildningsanordnare, arbets- och näringsbyråerna samt övriga intressegrupper inom integration. Arbets- och näringsministeriet kommer före sommaren 2020 i en separat utredning att kartlägga de olika formerna för anordnande av integrationsutbildning. Således lönar det sig inte att ta ställning till de frågorna i denna enkät.

Man kan besvara enkäten ensam eller som en grupp. Enkäten är öppen fram till 31.12.2019 klockan 23.59. Välkommen med för att utveckla de nya grunderna för integrationsutbildningen!

Ytterligare information om utbildningen ges av:

Undervisningsrådet Katri Kuukka, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Undervisningsrådet, enhetschefen Leena Nissilä, fornamn.efternamn [at] oph.fi