Nyheter

Publikation: Nordplus-programmen i ett nötskal

Program Nordplus-program
Nordiska ministerrådet och Nordplus har nyligen publicerat en broschyr on Nordplus-programmet och dess framgång. Brochyren lyfter fram programperiodens 2012-2017 viktigaste milstolpar.