Nyheter

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2019

Program Nordplus-program
Av 503 ansökningar godkändes till och med 74%. Beviljningsprocenten är rekordhög på grund av att antalet ansökningar sjunkit i alla programmen med undantag av Nordplus Nordens Språk. Allt som allt 2 776 organisationer inom området utbildning från Norden och Baltikum påbörjar ett Nordplus samarbete i år. Stödet för samarbetet är 10,1 miljoner euro.

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Programadministrationen undersöker orsaker till det minskade antalet ansökningar. Emellertid har vi mer finska läroanstalter än i fjol bland de godkända Nordplus Junior-projekten, 46 jämfört med 33 och i Nordplus Vuxen-programmet 25 jämfört med 13 ifjol. I Nordplus Nordens Språk-programmet har vi en liten ökning från 9 till 11 organisationer. I Horisontal-programmet minskade antalet finska organisationer till 13 jämfört med 26 ifjol. I Nordplus Högre utbildning är nivån rätt samma, 455 (2018: 486).