Meddelanden

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor klara

Aktuellt Högskoleutbildning
I den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet deltog cirka 250 utbildningar och cirka 30 100 sökande. Av de sökande kunde ca 23 procent antas till utbildning.
Opiskelua tietokoneen äärellä

I höstens gemensamma ansökan till högskolor fanns 30 100 sökande, varav drygt 7 000 fick en studieplats. Antalet godkända är cirka 200 fler än ifjol. I ansökan ingick den här gången omkring 250 utbildningsprogram, varav 20 var universitetsutbildningar. En femtedel av utbildningarna bestod av högre yrkeshögskoleutbildningar eller magisterutbildningar vid universiteten.

De flesta nybörjarplatserna fanns inom hälsovård och välfärdsområdet, till vilket kunde antas ungefär hälften av alla godkända. Näst flesta antalet studerande, dvs. ca 18 procent av alla godkända, antogs till området för handel, administration och juridik.

21 procent av dem som godkändes antogs utgående från betyg. På basis av urvalsprov godkändes drygt 70 procent. Resten av de antagna valdes på annat sätt, till exempel via den öppna leden eller på basis av det totala poängantalet för betyg och urvalsprov.

Cirka 81 procent av alla sökande ansökte om sin första högskoleplats och 76 procent godkändes.

De sökande får denna vecka information om sitt antagningsresultat per e-post. De som i detta skede antas bör ta emot sin studieplats senast tisdag 9.12 kl. 15. Sökande på reservplats kan godkännas fram till 17.12.

Tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 2-13.12 till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna publiceras i Studieinfo.fi och på högskolornas webbplatser allteftersom högskolorna beslutar om ordnandet av tilläggsansökningar. Ansökan görs via Studieinfo med en blankett för tilläggsansökan. 

Mer information:

Specialsakkunnig Merja Väistö, tel. 029 533 1386, merja.vaisto [at] oph.fi