Nyheter

Sakris Kupila: Unga vill påverka – men blir deras röst hörd?

Erfarenheter Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action
Setas 23-åriga ordförande har stött på fördomar och förakt, men har inte låtit sig störas av det.

Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Sakris Kupila

"Jag är själv en regnbågsungdom. Jag kom ur skåpet i gymnasiet. Då tänkte jag att nu kan göra någonting. Jag brann för att påverka. Men jag kände inte till några kanaler för att påverka. Jag surfade på Setas webbplats och där såg jag en annons för att ansöka om plats i Setas ungdomskommitté. Det var ett tema som jag ville påverka. Alltså ansökte jag och kom med i kommittén. Det första året bara förundrades jag och lärde mig. Det var min första kontakt med aktivism.

Jag ansökte om att bli ordförande för Seta eftersom jag hade möjlighet till det. Jag hade varit medlem i ungdomskommittén flera år och varit vice ordförande för Seta. Jag visste vilka det var som arbetade inom föreningen. Studierna i medicin tar många år. Om jag bara studerade och inte gjorde något annat, skulle det vara tråkigt. Att påverka är viktigt för mig. Jag upplever att jag på det sättet kan föra saker framåt.

Det finns inte bara ett sätt att påverka och vara aktiv. Alla har någon möjlighet att påverka. Du kan till exempel vara aktiv på sociala medier. Eller ens att gilla ett inlägg på sociala medier är också det ett sätt att påverka. Då ger du också ditt stöd. Eller så kan du tala med dina närmaste om något som är viktigt för dig eller gå med i en organisation.

Om jag gav plats för de tankar som matas åt många unga, att du är för ung och du klarar dig inte, skulle jag inte ha kunnat göra allt det som jag nu gör. Visst är det lite hisnande att tänka att jag ha varit ansikte för Amnestys globala kampanj. Men jag har bara gått med och gjort det jag kunnat och inte grubblat över det desto mer.

Mitt viktigaste mål är att ingen ska diskrimineras och att mänskliga rättigheter ska respekteras. Det finns så mycket ojämlikhet och orättvisa i världen. Jag beskylls ofta för idealism, men en viss slags idealism är bra. Ett konkret mål för mig är att ändra på translagen. Jag vill att Finland ska ha en regering som respekterar människor.

Jag har bemötts på ett annorlunda sätt för att jag är ung. Jag har fått höra kommentarer i stil med att när kommer de vuxna hit. Om du som ung har en maktposition i förhållande till andra, tycks många äldre känna sig underlägsna, och då kompenserar de med sådana kommentarer. Naturligtvis kan jag inte veta allt som äldre personer kan veta. Men jag har ändå kunskaper och en ung människas perspektiv på saker och ting. Jag måste bara lita på att de i något skede glömmer det att jag är ung.

Ungas möjligheter att påverka har blivit bättre. Det finns ungdomsfullmäktige på många orter. Sociala medier är en plats där unga kan påverka starkt. Där får många grejer som unga startat enorm spridning. I höstas ordnade unga själva demonstrationer för intergenderpersoner. Problemet är att vissa svar som beslutsfattarna ger ungdomar är helt isande. Det känns som om unga inte får en chans att påverka och deras försök att påverka torpederas genast från start. Sedan förundras man över varför unga inte bryr sig om att rösta. Unga vill nog påverka, men lyssnar man till dem, det är en annan sak.

När jag tänker på demokrati, så är min första tanke att ur en minoritets synvinkel kan demokrati också vara farligt. Det är fint att alla har möjlighet att påverka. Men om vi tänker att nu ska vi rösta om allting och majoriteten bestämmer, så då förlorar ju minoriteterna alltid. Demokrati är en bra princip, men vi måste se till att allas röst hörs, också minoriteters"

Text: Anna Takala

Unga vill nog påverka, men lyssnar man till dem, det är en annan sak.

Vem

Sakris Kupila
● 23 år
● Bor i Helsingfors med sin partner
● Ordförande för Seta rf, som arbetar för sexual- och könsminoriteteras rättigheter
● Studerar medicin vid Helsingfors universitet
 

Mellan den 29 april och den 5 maj anordnas många evenemang i Europa på temat ”Demokratin och jag”. Europeiska ungdomsveckan hålls vartannat år och ska uppmärksamma och främja ungdomsverksamhet genom evenemang i alla de länder som deltar i Erasmus+. Det finns många lokala aktiviteter i länderna att välja mellan. Dessutom kommer ungdomar, projektdeltagare, ungdomsorganisationer och beslutsfattare att samlas för ett EU-evenemang i Europaparlamentet i Bryssel.