Meddelanden

Skola som bygger på finländsk modell öppnade i Vietnam

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Utbildningsexport
I Ho Chi Mich City öppnade den 12 augusti 2019 den andra skolan i Sydostasien som baserar sig på en finländsk modell. Vietnam-Finland International School (VFIS), som lyder under universitetet Ton Duc Than, erbjuder studieprogram för årskurserna 1–9, och en del av lärarna är finländare. I det här skedet börjar ungefär 200 elever vid skolan.
Kuvituskuva: pojat lyövät nyrkit yhteen yhteistyön merkiksi

Verksamhetsprinciperna för Vietnam-Finland International School har utarbetats tillsammans med finländska sakkunniga, och skolbyggnadens lärmiljöer har planerats av finländska arkitekter. Skolans engelskspråkiga studieprogram bygger på en läroplan lik den som används i Finland. Även i de tvåspråkiga studieprogrammen, där man utöver engelska också studerar på vietnamesiska, strävar man efter att tillämpa finländska metoder. Finländska sakkunniga har också deltagit i utvecklingen av läroanstaltens kvalitetsledning och auditering.

– Studieprogrammen uppfyller flera mål som är centrala inom den finländska utbildningen: elevcentrerad undervisning, psykiskt trygga lärmiljöer och positiv pedagogik samt fokus på studiefärdigheter. Lärandet och välbefinnandet främjas av element som är välbekanta för finländarna, såsom individuella planer för lärandet, trestegsstödet samt skolmåltiden och rasterna, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen som talade vid öppningsceremonin.

Skolan är privat och läsårsavgifterna varierar mellan 16 800 euro för de internationella programmen och
9 000 euro för de tvåspråkiga programmen. Inkomsterna som fås från läsårsavgifterna ska användas för att utveckla skolans verksamhet med fokus på bland annat lärmiljön, läromedel och personalutbildning.

Öppnandet av Vietnam-Finland International School har förberetts i fyra års tid, och myndigheterna i Vietnam fattade beslut om skolans grundande år 2016. Projektets finländska samarbetspartner är Wise Consulting Finland Oy. I inledningsskedet har även EduCluster Finland Oy och Finnish Consulting Group Oy medverkat. På våren 2019 inledde även ett privat daghem (Finland Preschool – FinlandWay) sin verksamhet i Vietnam.

– Det här projektet är ett bra exempel på att man med långsiktig och målmedveten utbildningsexport kan åstadkomma goda resultat. VFIS utgör en utmärkt modell för framtida skolprojekt som vill tillämpa den finländska utbildningsmodellen och pedagogiken, beskriver Wise Oy:s verkställande direktör Pasi Toisa.

Projektet har även fått stöd av programmet Education Finland under olika skeden av processen. Education Finland lyder under Utbildningsstyrelsen och arbetar för att främja finländsk utbildningsexport. Som medlemmar i programmet verkar 120 företag och målet är att under den pågående regeringsperioden främja möjligheterna för aktörer inom utbildningsexport att bilda nätverk på nationell och internationell nivå samt riva administrativa hinder och öka verksamhetsområdets tillväxt internationellt.

Ytterligare information:

Pasi Toiva, verkställande direktör, Wise Consulting Finland Oy, pasi.toiva [at] wcf.fi, tfn 040 722 0773

Jouni Kangasniemi, Education Finland-programmets programdirektör, Utbildningsstyrelsen, ext.jouni.kangasniemi [at] oph.fi, tfn 040 517 9222