Nyheter

Utbildningsstyrelsen gör kartläggning om den grundläggande konstundervisningen med en webbenkät 22.10-11.11.2019

Aktuellt Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning
Utbildningsstyrelsen samlar in information om läroanstalterna som ordnar grundläggande konstundervisning samt om hur undervisningen ordnas läsåret 2019–2020. Uppgifterna samlas in med hjälp av en elektronisk enkät som riktar sig till läroanstalternas rektorer eller motsvarande personer. Syftet med enkäten är att främja arbetet med att utveckla den grundläggande konstundervisningen.
Kuvituskuva, lapsi piirtää

Utbildningsstyrelsen har skickat enkätlänken till de läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och som får statsandelar per undervisningstimme. Till övriga läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning skickas enkäten via kommunernas kontaktpersoner.

Utbildningsstyrelsen samlar med en kortfattad webropolenkät in grundläggande uppgifter om läroanstalternas filialer och vilken undervisning de ordnar samt om läroanstalternas samarbetspartner, finansiering och elevavgifter. Med enkäten vill man också kartlägga läroanstalternas synpunkter på den grundläggande konstundervisningen inom de närmaste åren.

En utredning om den grundläggande konstundervisningen publiceras i början av år 2020.

Utbildningsstyrelsen gjorde en motsvarande utredning senaste gång år 2008. Den enkät som nu kan besvaras är till innehållet rätt så likadan enkäten från 2008 för att man ska kunna jämföra svaren.

Enkäten är öppen fram till den 11 november 2019 klockan 16.15.

Ytterligare information

Tiia Luoma, ansvarig för utredningen
tfn 0295331626, tiia.luoma [at] oph.fi