Nyheter

Utbildningsstyrelsen söker projektbedömare för programmet Erasmus+

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Kvalitet och utveckling
Genom den här utlysningen utökar vi gruppen av bedömare för Erasmus+-programperioden 2014–2020. Bedömarna som väljs nu har senare möjlighet att förnya sin ansökan också för programperioden som börjar 2021.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram, som finansierar europeiskt samarbete inom dessa sektorer. Programmets mål är att utveckla utbildningen och ungdomsarbetet samt att förbättra ungdomars utbildningsnivå, kompetens och sysselsättningsmöjligheter.

Vi söker nya sakkunniga för bedömning av

 • projektansökningar och/eller
 • projektens slutrapporter.

Bedömningen kan gälla ett eller flera av programmets sektorer: allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning samt vuxenutbildning, allt enligt bedömarnas sakkunskap och eget val. Det går att välja högst tre sektorer. Bedömarna väljer också projekttyp/er som deras sakkunskap anknyter till: mobilitetsprojekt (KA1) och/eller strategiska partnerskapsprojekt (KA2).

Genom den här utlysningen utökar vi gruppen av bedömare för Erasmus+-programperioden 2014–2020. Bedömarna som väljs nu har senare möjlighet att förnya sin ansökan också för programperioden som börjar 2021.

I din ansökan definierar du själv din sakkunskap och vilka stödformer du kan bedöma. De som väljs till gruppen av bedömare får bedömningsuppdrag enligt det inom vilken sektor det inkommer ansökningar och slutrapporter.

Vi önskar att du har

 • utmärkt kännedom om och arbetserfarenhet av den eller de valda sektorerna,
 • kännedom om EU:s utbildningsprogram och utbildningssektorernas verksamhet, 
 • förmåga att utföra självständigt bedömningsarbete och läsa väsentlig information i ansökningarna och/eller slutrapporterna samt skriva ett tydligt bedömningsutlåtande till de sökande,
 • förmåga att bedöma projektens budgetar i förhållande till verksamheten som presenteras i ansökan och/eller slutrapporten,
 • tillräckliga IT-kunskaper och språkkunskaper (finska, svenska och engelska),
 • därtill uppskattar vi erfarenhet av motsvarade bedömningsuppdrag.

Tidtabell och arrangemang för bedömningen

Bedömningen av ansökningarna 2020 sker i februari–maj. Bedömningen av slutrapporter fördelar sig jämnare under hela året.

Vi arrangerar utbildning för bedömarna inför varje ansökningsomgång. Bedömningen av ansökningarna medräknat gemensamma möten varierar enligt projekttyp, men tar oftast sammanlagt 2–7 dagar. Arbetsmängden som slutrapporterna kräver varierar.

Bedömningen görs självständigt som distansarbete med hjälp av webbredskap. Bedömningen baserar sig på kriterierna och anvisningarna för bedömning som Europeiska kommissionen fastställt.

Arvode för bedömningen

Bedömarna får ett arvode för sitt arbete. Därtill ersätts resorna till eventuella utbildnings- och bedömningsmöten enligt statens resestadga. Vi har definierat en kalkylerad arbetsmängd för ansökningar och slutrapporter inom varje stödform och betalar arvode enligt den.

Ansökan och urval

Fyll i din ansökan på nätet senast 15.11.2019 kl. 12.00 (via länken längst ner i nyheten).

Närmare information

 • Vuxenutbildning: Virpi Keinonen, 0295 331 764
 • Högre utbildning: Anne Siltala, 029 533 8541
 • Yrkesutbildning: Hannele Nevalampi, 029 533 8566
 • Allmänbildande: Sirkka Säikkälä, 0295 338 583

E-postadresserna har formen: fornamn.tillnamn@oph.fi