Nyheter

Utbildningsstyrelsen står värd för nordisk konferens om grundläggande litteracitet

Utbildning och examina Utveckling av utbildningen Utbildning för invandrare
Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet ordnas den 3-5 april 2019 på Hanaholmen i Esbo. Konferensen ordnas i samarbete mellan Nordiska Alfarådet, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Utbildningsstyrelsen i Finland.
Vuxenstuderanden arbetar i grupp

Konferensens primära målgrupp är nordiska lärare som undervisar vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken, med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. I konferensen deltar också bland annat beslutsfattare, forskare och studerande.

Konferensen fokuserar på olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet, muntliga färdigheter och digitala kompetens. I undervisningen strävar man efter att främja delaktighet både i samhället och arbetslivet, skapa ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen samt stärka de studerandes självförtroende och identitet.

– Eftersom konferensen ordnas för första gången i Finland har vi en ypperlig möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Samtidigt kan vi dela med oss av vårt kunnande och synliggöra de förändringar och förnyelser som vi gjort för att främja vuxnas grundläggande litteracitet och delaktighet, säger Katri Kuukka, undervisningsråd och koordinator för Alfarådet.

I dokumenteringen av konferensen deltar även EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).

Flera av föreläsningarna under årets Alfakonferens visas också live och sparas på NVL:s youtube-kanal. Följ även @NVLDialogWeb på twitter och använd #Alfa19.

Mer information: undervisningsrådet, Alfarådets koordinator Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi

Bilaga