Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar alla att åka på utbyte

Program Högskoleutbildning Aasia Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen FIRST+ HEI ICI Nordic Master Nordplus Högre utbildning Internationalisering
Internationalisering hör till alla! Utbildningsstyrelsen har publicerat videoberättelser av två högskolestuderande som varit på utbyte med stöd för mobilitet utan hinder.
Nuoria ihmisiä

Stöd för mobilitet utan hinder är avsett för personer med handikapp, sjukdom eller andra specialbehov som vill åka på utbyte. Avsikten med individuella arrangemang är att göra det möjligt för personer med specialbehov att åka på utbyte och göra studerandet och vardagen smidigare i destinationslandet. Bidraget för mobilitet utan hinder utbetalas i tillägg till det normala stipendiet för utbyte eller praktik. 

Smidigt på utbyte - handikapp, sjukdom eller andra specialbehov är inte ett hinder 

Utbildningsstyrelsen reserverar årligen en separat budget för mobilitet utan hinder. Specialbidrag tilldelas för många olika typer av handikapp eller specialbehov. Tilläggsstöd kan ansökas om även för psykiska skäl: det går att få stöd till exempel för kostnader för terapi under det internationella utbytet då det inte är möjligt att använda studenthälsovårdens tjänster. 

- Med hjälp av videon vill vi sprida information om stöd för mobilitet utan hinder och de möjligheter som det medbringar, säger Sofia Lähdeniemi, ledande sakkunnig vid enheten för internationellt högskolesamarbete i Utbildningsstyrelsen. – Varje år blir det medel kvar av budgeten för specialbidrag. 

Det är enkelt att ansöka om bidrag

Studenterna Sanna och Katja som fått specialbidrag berättar på videofilmen om sina erfarenheter och uppmuntrar även andra att ansöka om bidrag och åka utomlands som en del av sina studier.

- Att ansöka om stöd var nog jättelätt. Det enda man behövde göra var att skaffa ett läkarintyg med information om hurdana specialbehov man har, berättar Katja som studerar vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu. – Jag rekommenderar att undersöka denna möjlighet, så att ett specialbehov åtminstone inte är den enda orsaken att man inte åker på utbyte.

Också Sanna som studerar vid Aalto-universitetet uppmuntrar alla som är intresserade att åka utomlands.
- För andra som har specialbehov vill jag säga: sök!

Se videon i YouTube

Sannas erfarenheter från utbytesperioden i Dublin
Katjas erfarenheter om hennes år på utbyte i Alicante

 

Vad är stöd för mobilitet utan hinder?

Det är möjligt att ansöka om specialbidrag för stöd för mobilitet utan hinder inom Erasmus+, FIRST+, Asien-, Nordplus och north2north programmen för student- och praktikutbyte, lärar- och personalutbyte, intensivkurser och nätverksmöten. För att kunna ansöka om specialbidrag ska högskolan delta i ett av dessa program. Bidrag kan beviljas till exempel för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder, bland annat studiematerial.
 
Ansökningstiden är fortlöpande. Sökprocessen är helt konfidentiell. Studenten eller personen som är anställd vid högskolan som ansöker om stöd fyller i sin egen del av blanketten och högskolan sin egen del. Högskolan skickar in ansökan till Utbildningsstyrelsen.