Meddelanden

Världens största föräldrakväll 12.11 – Vad är det bra att känna till om barns och ungas medieanvändning?

Aktuellt Grundläggande utbildning
Hur skapar man en positiv och fungerande kommunikation mellan hemmet och skolan? Temat för Världens största föräldrakväll den 12 september klockan 18.00 är klok kommunikation.
Världens strösta föraldrakväll

Världens största föräldrakväll, som är ett gemensamt diskussionstillfälle för alla föräldrar och vårdnadshavare i Finland, äger i år rum den 12 september i Kellokosken koulu i Tusby. Samtidigt ordnas föräldrakvällar i skolor runtom i Finland.

Man kan följa Världens största föräldrakväll direkt på nätet klockan 18–19.30 eller delta i diskussionen på nätet under kvällens gång. Programmet genomförs på finska men man kan delta i diskussionen på svenska. Ifjol tog nästan 600 föräldrar och 120 skolor på olika håll i Finland del i dialogen på nätet.

Samarbetet mellan hemmet och skolan ska byggas upp på lång sikt

Föräldrarna och vårdnadshavarna har en viktig roll i att stödja barnens skolgång, och därför ska även samarbetet mellan hemmet och skolan vara långsiktigt.

– Förtroendet mellan eleverna och lärarna och mellan skolan och vårdnadshavarna anses vara en styrka hos den finländska skolan. Förtroendet är ändå ingen självklarhet utan ett resultat av god kommunikation. Det behövs spelregler för kommunikationen, som man gemensamt utformar och godkänner, för att det här förtroendet ska kunna bevaras även i en miljö där kommunikationen snabbt förändras, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

– En konstruktiv kommunikation har på många sätt en central roll i samarbetet mellan hem och skola: Hemmet och skolan lär tillsammans ut grunderna för en god kommunikation till barnen och de unga, samtidigt som samarbetet mellan hem och skola ofta är beroende av just en fungerande kommunikation. Därför är det fint att kommunikation är årets tema för Världens största föräldrakväll, säger Föräldraförbundets verksamhetsledare Ulla Siimes.

Föräldrakvällen bjuder på konkreta råd gällande barns och ungas medieanvändning

Kvällen bjuder på diskussionsinlägg om hur man bättre kan uttrycka sig och diskutera hemma, i skolan och på nätet. Hur skapar man en positiv och fungerande kommunikation mellan hemmet och skolan? Kan man öva sig på positiv pedagogik? Vad vore viktigt för föräldrarna att vara medvetna om gällande barns och ungas medieanvändning? Och hurdana spelregler behövs för kommunikationen som gäller barns och ungas skärmtid?

Det är viktigt att föräldrarna känner till vad som händer vid skärmen. Under kvällen får vi också höra hur unga upplever kommunikationen i till exempel sociala medier eller digitala spel.

I diskussionen deltar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.Kvällens konferencier är föräldraförbundets verksamhetsledare Ulla Siimes.

Representanter för media är välkomna att delta i diskussionen och även på plats i Kellokosken koulu i Tusby.

Mera information:

Valpuri Kurppa, utvecklare, 029 533 1716, förnamn.efternamn [at] oph.fi
Pia Kola-Torvinen, undervisningsråd, 029 533 1525, förnamn.efternamn [at] oph.fi