Nyheter

12 miljoner euro för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Ledning och förvaltning Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling Elev- och studerandevård Finansiering Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsen delade ut nästan 12 miljoner euro inom ramen för programmet Rätt att kunna för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen. Med finansieringen utvecklar man bland annat olika sätt för handledningen, stärker de studerandes grundläggande färdigheter och utvecklar de studerandes påverkningsmöjligheter samt utvecklar läroanstalternas verksamhetskultur, gemenskap och säkerhet.
Nainen ja sateenvarjo

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna har lanserats för att säkerställa att alla som studerar inom yrkesutbildningen ska få ett starkt yrkeskunnande och goda grundläggande färdigheter inte endast för arbetslivet utan även på en bredare front för livet och det livslånga lärandet. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar tillsammans för genomförandet av det tre år långa utvecklingsprogrammet.

”Det är även viktigt att man genom projekten förbättrar jämlikheten och likabehandling inom yrkesutbildningen”, konstaterar Sanna Laiho som på Utbildningsstyrelsen ansvarar för den projekthelhet som inom utvecklingsprogrammet fått finansiering.

 

Med statsunderstöden stöder man utvecklingsverksamheten 

Utbildningsstyrelsen har gjort finansieringsbeslut för 19 utvecklingsprojekt och fyra nationella koordineringsprojekt .Projekten inleds senast i början av år 2021 och verksamhetsperioden fortsätter till  30.6.2022.Den totala summan statsunderstöd som delades ut är 11 895 000 euro.

”Vi skulle ha kunnat finansiera fler projekt men tyvärr fanns inte fler projektansökningar som uppfyllde kriterierna ”konstaterar Sanna Laiho. Därför kan man vänta sig att Utbildningsstyrelsen genomför en projektansökan som kompletterar utvecklingen av kvaliteten och jämlikhet inom yrkesutbildningen.        

 

Målet är en yrkesutbildning av hög kvalitet

Projekten som fått finansiering fokuserar på att förstärka eller förbättra

  • inlärningsresultat och förutsättningar för lärandet samt kvaliteten på yrkesutbildningen
  • de studerandes välbefinnande, samhörighet och delaktighet
  • förnyandet av läroanstalternas verksamhetskultur.

Meningen är att man med projektfinansieringen till exempel stärker kvaliteten på studiehandledning, de studerandes grundläggande färdigheter och en gemensam verksamhetskultur. Därtill fokuserar man i projekten på b.la studerandekårsverksamhet, säkerhetskulturen i läroanstalterna samt utvecklandet av  Yrkesutbildning i rörelse. En utveckling av kvaliteten och verksamhetskulturen förutsätter ett starkt engagemang av ledningen i läroanstalten. Med projektverksamheten stöder man även en utveckling av ledningskunnande, så väl pedagogiskt kunnande som förändringsledning.

Verksamheten är öppen i alla de projekt som fått finansiering. De som är intresserade av projekthelheterna är välkomna att delta i utvecklingsverksamheten samt använda material i projekten” uppmanar Sanna Laiho. Kontaktuppgifter till de projekt som inleder sin verksamhet kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Mer information

Mer information om de projekt som fått finansiering ger undervisningsrådet Sanna Laiho,per e-post sanna.laihoetunimi.sukunimi [at] oph.fi (@oph.fi), eller per telefon. 029 533 1301.