Nyheter

56 nya projekt för utbildning av personalen inom yrkesutbildningen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Läromedel
Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om att starta upp 183 nya personalutbildningsprojekt inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Av de här statsunderstödda projekten riktar sig 56 specifikt till personalen inom yrkesutbildningen. Av den totala summan på 12 miljoner euro delades cirka 2,9 miljoner ut till projekt inom yrkesutbildningen.
Kuvitus kuvassa miesopiskelijalla miettivä ilme

Statsunderstödsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken väckte stort intresse. Det kom in 497 ansökningar, vilket är ungefär 150 fler än förra året.  Av ansökningarna riktade sig 111 till yrkesutbildningen och av dem fick ungefär hälften, 56 projekt, ett positivt finansieringsbeslut. Två av projekten riktar sig till den svenskspråkiga yrkesutbildningen.

Målet med projekten inom yrkesutbildningen är att utveckla personalens kunnande på bred front. Inom de projekt som startar upp kommer man bland annat att stärka

  • ledningskompetens
  • jämlikhet och likvärdighet
  • delaktighet, trygghet och välbefinnande
  • stöd för lärandet och individuella studievägar
  • bedömningskompetens och kvalitetsledning
  • språkligt och kulturellt kunnande
  • digitaliseringsfärdigheter
  • hållbar livsstil
  • kontinuerligt lärande
  • sexual- och jämställdhetsfostran.

I de två svenskspråkiga projekten utvecklas personalens kunnande i personlig tillämpning, handledning, nya metoder för lärarande, bedömning och utveckling av självledarskap samt kontinuerligt lärande via kompetensmärken. Projekten har planerats i samarbete med de fem finskspråkiga yrkeslärarhögskolorna.

De projekt som fått ett beslut om finansiering samlas redan maj för en kick-off på distans. Den utbildning som projekten ordnar är kostnadsfri för deltagarna. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar personalen inom yrkesutbildningen att fortbilda sig och använda sig av det utbildningsutbud som projekten erbjuder. Fortbildning erbjuds också fortfarande av de projekt som fått finansiering år 2019.

Mer information

undervisningsrådet Marjatta Säisä, marjatta.saisa(at)oph.fi