Nyheter

Årsklocka för finansieringen inom yrkesutbildningen

Tjänster Yrkesutbildning Statsandelar Finansiering

I årsklockan för finansieringen inom yrkesutbildningen finns alla de viktigaste datumen och tidtabellerna som berör finansieringen. I årsklockan finns information både om när man kan söka statsandelsfinansiering, strategifinansiering och statsunderstöd samt när finansieringen delas ut. Årsklockan uppdateras kontinuerligt efter behov på undervisnings- och kulturministeriets webbplats på finska.