Nyheter

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronaviruset
Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under denna vårtermin? Hur ska undervisningen och förskoleundervisningen, samt småbarnspedagogiken ordnas så att man beaktar hälsomyndigheternas anvisningar om att hindra smittspridningen?
Penslar i burken i bildkonstklassrummet.

Inom undervisningssektorn förbereder man sig nu på att komma igång med de nya arrangemangen från och med 14.5.

På våra webbsidor hittar du uppdaterade anvisningar för den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. I anvisningarna går vi igenom de viktigaste sakerna att beakta och sådant som är bra också för föräldrarna och vårdnadshavarna att veta.

Den grundläggande utbildningen

Från och med den 14 maj återgår alla elever till närundervisning. I anvisningarna hittar du samlat de saker som man ska beakta i undervisningsarrangemangen. Eleverna förbereds också redan under distansundervisningen för övergången till närundervisningen.

Förskoleundervisning

Alla barn ska för den tid som återstår av läsåret delta i förskoleundervisning i enlighet med läroplanen från och med 14.5. Barnen som deltar i förskoleundervisning har därtill rätt till småbarnspedagogik. Se anvisningarna för de viktigaste sakerna att tänka på inom förskoleundervisningen.

Småbarnspedagogiken

Mängden barn ökar också inom småbarnspedagogiken från och med 14.5. Se anvisningarna om vad som bör beaktas inom småbarnspedagogiken.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Förutom att återgå till närundervisning i skolan så återgår många barn också till den morgon- och eftermiddagsverksamhet som de tidigare deltagit i. Bekanta dig med våra anvisningar om att övergå till till morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt normal lagstiftning.

Är det något i våra anvisningar som du funderar över?

Vi svarar på frågor angående coronavirus och undervisningsväsendet på adressen info [at] oph.fi tjänstetid kl. 8.00–16.00.

Se också:

Utbildning för ledarskap i förändring

Vi ordnar tre avgiftsfria webbinarier för chefer och ledare inom utbildningssektorn. Webbseminarierna handlar om ledarskap i förändring, välbefinnande och medkänsla. Utbildningsdagar är 12.5, 18.5 och 25.5. Välkommen!

Bekanta dig med webbinarierna (på finska)!