Nyheter

Bedömningskriterierna blir gemensamma för fyra yrkesinriktade grundexamina

Utbildning och examina Examensgrunder
Det blir lättare att göra en bedömning av den studerandes kunnande i yrkesinriktade grundexamina. Utbildningsstyrelsen har utarbetat gemensamma bedömningskriterier för de yrkesinriktade examensdelarna som införs i fyra yrkesinriktade grundexamina från 1.8.2020. Bedömningskriterierna kommer att revideras i alla yrkesinriktade grundexamina under de närmaste åren.
Kuvituskuvassa muusikko tekee nuottimerkintää

I grunderna för de yrkesinriktade examina fastställs det kunnande som krävs för den som avlagt examen. Kunnandet beskrivs som krav på yrkesskicklighet för varje examensdel och för bedömningen av kunnandet finns fastställda bedömningskriterier. Bedömningskriterierna har varit olika för olika examina och examensdelar. I samband med revideringen förenhetligas bedömningskriterierna för kunnandet så att de i fortsättningen är samma för alla examensdelar i alla grundexamina. Även beskrivningen av kraven på yrkesskicklighet har utvecklats och presentationen av det kunnande som krävs i en examensdel är mer konkret än tidigare.

De nya kriterierna ingår i följande examensgrunder som träder i kraft 1.8.2020:

  • grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
  • grundexamen inom gruvbranschen
  • grundexamen inom el- och automationsbranschen
  • grundexamen i musik

I de reviderade bedömningskriterierna fäster man bland annat vikt vid hur självständigt och samarbetsvilligt den studerande arbetar och hurudana färdigheter i problemlösning hen har. Bedömningsskalan har även i fortsättningen fem nivåer.

Målet med förändringen har varit att förenkla och göra innehållet i examensgrunderna tydligare och på så sätt förbättra användningen av examensgrunderna. De nya bedömningskriterierna testades under våren 2019 och i testningen deltog lärare, företrädare för arbetslivet, studerande och övriga sakkunniga i bedömning av kunnandet. De nya examensgrunderna fastställdes i december 2019 och de har funnits tillgängliga i tjänsten eGrunder sedan början av år 2020.

Bedömningskriterierna kommer att revideras för alla yrkesinriktade grundexamina under de kommande åren. I nästa skede, från 1.1.2021, införs kriterierna i följande examina:

  • grundexamen inom livsmedelsbranschen
  • grundexamen inom hästhushållning
  • grundexamen i natur och miljö
  • grundexamen inom trädgårdsbranschen

Mer information

Mer information om de nya bedömningskriterierna ger överingenjör Arto Pekkala per e-post: arto.pekkala [at] oph.fi.

 

Läs de reviderade examensgrunderna i tjänsten eGrunder