Meddelanden

Beviljat statsunderstöd: inkomstbortfallet för fritt bildningsarbete blev mindre än förväntat under coronatiden

Aktuellt Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Utbildningsstyrelsen har beviljat cirka 9,2 miljoner euro åt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete för att kompensera inkomstbortfallet under coronatiden. Effekterna av inkomstbortfallet blev ändå mindre än förväntat, eftersom en del av de förväntade kostnaderna inte heller realiserades. För en del av läroanstalterna uppstod på grund av coronaviruset kostnadsbesparingar som var större än förlusterna. Ungefär hälften av läroanstalterna inom fritt bildningsarbete ansökte inte alls om statsunderstöd, eftersom inkomstbortfall kunde undvikas genom övergång till distansundervisning och andra sparåtgärder.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Sammanlagt fanns det 21,5 miljoner euro att ansöka om, av vilket mindre än hälften därmed fördelades. Inkomstbortfallet för läroanstalterna som ansökte om statsunderstöd var cirka 18 miljoner euro. Inkomstbortfall uppstod bland annat genom den dramatiska minskningen av studerandes kursavgifter, avgiftsbelagd serviceverksamhet samt övriga inkomster under coronaepidemin. 

Ungefär hälften av effekterna av inkomstbortfallet kunde ändå kompenseras genom att förväntade kostnader inte heller realiserades. Till exempel var personalkostnaderna cirka 4 miljoner minde än förväntat genom permitteringar av personal och inställda nya rekryteringar. Ungefär hälften av läroanstalterna inom fritt bildningsarbete ansökte inte alls om statsunderstöd, eftersom de har undvikit inkomstbortfall och minskat på kostnaderna genom att flexibelt övergå till distansundervisning. För en del av läroanstalterna var besparingarna på grund av coronaviruset större än inkomstbortfallet.

─ För livskraften för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet och för utbildningens varaktighet var det verkligen viktigt att statsunderstödet gjorde det möjligt att snabbt reagera på situationen och kompensera inkomstbortfallet för de läroanstalter som behövde det, berättar Leena Nissilä, chef för enheten för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsen.

Det största inkomstbortfallet uppstod genom uteblivna kursavgifter

Det mest betydande inkomstbortfallet – cirka 11,5 miljoner euro – uppstod genom uteblivna kursavgifter. En del läroanstalter returnerade kursavgifterna, en del sänkte avgifterna vid övergången till distansundervisning. Alla planerade utbildningar kunde inte överhuvudtaget inledas på grund av undantagstillståndet. 

Även planerad avgiftsbelagd serviceverksamhet, såsom uppdragsutbildningar, måste åtminstone delvis inställas. Således saknades förväntade inkomster på cirka 3 miljoner euro. 

Folkhögskolorna, där inkomster på 12,5 miljoner uteblev, led mest av inkomstförlusterna. De besparingar som uppstår för sommaruniversiteten kompenserar uteblivna kursavgifter mindre än för andra läroanstalter.    

Nästan alla ansökningar godkändes

Före tidsfristen inlämnades 132 ansökningar och det ansökta stödet var sammanlagt 10 153 100 euro. Statsunderstödet som beviljades var 9 217 866 euro.

Folkhögskolor fick det största antalet euro, 6 107 926 euro i statsunderstöd. Folkhögskolorna lämnade in 60 ansökningar, där sammanlagt 6 841 845 euro ansöktes om. Medborgarinstituten beviljades 1 972 839 euro. Huvudmännen för dem lämnade in 58 ansökningar, i vilka totala summan för det ansökta stödet var 2 157 960 euro. Sommaruniversiteten fick 1 137 101 euro. Från sommarunversiteten kom 14 ansökningar, där sammanlagt 1 153 295 euro ansöktes om.

Alla ansökningar från sommaruniversiteten godkändes, medan två var av ansökningarna från folkhögskolor och medborgarinstitut inte beviljades. En del sökanden beviljades efter granskning mindre understöd än vad de ansökte om. Av alla ansökningarna godkändes 97% och av det ansökta understödet beviljades 91%. 

Läroanstalter inom fritt bildningsarbete kan kompensera inkomstbortfall med det nu beviljade statsunderstödet till och med 31.8.2020. 

─ Många läroanstalter övergick smidigt till distansundervisning under våren. Det återstå att se hur den kommande hösten startar. Speciellt medborgarinstituten, sommaruniversiteten och studiecentraler har lagt till onlinekurser till höstens undervisning. Även i folkhögskolor kan utbildningen vid behov genomföras som distansundervisning i högre grad, konstaterar undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen, som ansvarar för undervisningen för det fria bildningsarbetet vid Utbildningsstyrelsen. 

Ytterligare information

  • undervisningsråd, enhetschef Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, leena.nissila[at]oph.fi
  • undervisningsråd Marja Anitta Pehkonen, tfn 029 533 1782, marjaanitta.pehkonen[at]oph.fi (lsemesterledig från och med 13.7)