Nyheter

Den digitala utvecklingen får stöd av projekten som utvecklar lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

Utbildning och examina Digitalisering Läromedel
Aktörerna inom de projekt som utvecklar lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen utbytte erfarenheter under en träff på nätet 21.2.2020. Det centrala budskapet var att digitala pedagogiska lösningar nu används i mycket stor utsträckning vid läroanstalterna.
Kuvituskuvassa otetaan kuvaa kännykällä

På grund av undantagsförhållandena har andelen distansundervisning ökat märkbart. I den här situationen har det funnits efterfrågan på digitalt pedagogiskt kunnande. För aktörerna inom de projekt som utvecklar lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen har det varit väldigt bråttom de senaste veckorna. Vidareutvecklingen av modellerna för distansundervisningen fortsätter och vid läroanstalterna satsar man särskilt på samhörigheten i arbetsgemenskapen och utvecklingen av rutiner för handledningen. Bland annat har digitutor-studerande utgjort ett stöd för lärarnas och de studerandes distansarbete. Man har också prövat på yrkesprov på distans.

Utvecklingsarbetet är omfattande

I nätverksträffen som ordnades i tjänsten Teams deltog cirka 170 personer och under träffens gång fick de ta del av 11 lägesrapporter från de statsunderstödsprojekt som Utbildningsstyrelsen finansierar. De nya lärmiljöer och lösningar som skapas i nätverksprojekten gäller bland annat

 • lärandeanalytik
 • användning av chatbots och AI
 • modellering av visionen för yrkesläroanstaltens eKampus 2035
 • virtuella verkligheter och simulatorer
 • innovations-, produktutvecklings- och verkstadsmiljöer samt Maker-kultur
 • välfärdsteknik och servicerobotik inom social- och hälsovårdsbranschen
 • modell för digitutor
 • kunnande inom produktutveckling och 3D‐teknik inom närings- och livsmedelsbranschen
 • öppet innehåll och 360-miljöer 
 • utveckling av prototyp för ekosystem för förvärvande av handledning och kunnande genom servicedesign
 • lärmiljöer och innehåll inom musikbranschen.

Lärmiljöer och lösningar utvecklas också för de svenskspråkiga verksamhetsmiljöerna.

Mer information

undervisningsrådet Minna Taivassalo, minna.taivassalo(at)oph.fi