Nyheter

Det nya Europasset är här!

Tjänster Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Europass Erkännande av examina Digitalisering Internationalisering Undervisning och handledning
Den nya, uppdaterade versionen av Europasset publicerades den 1 juli 2020. Mobilitetsintyg, bilagor till examensbetyg samt CV-bottnar kan fortfarande användas som förut. Det nya Europasset avviker från den gamla versionen genom att det nu erbjuds fler och nya verktyg för användarna.
Europassi Tietokone

Läroanstalternas roll består

Trots förnyelsen har läroanstalterna fortfarande samma roll i utfärdandet av till exempel tillägg till examensbetyg. Utbildningsstyrelsen stödjer läroanstalterna och det finns bland annat avgiftsfritt material som kan användas för att informera om Europasset.

Mobilitetsintyg och tillägg till examina

Det är nu lättare att bevilja mobilitetsintyg. Mobilitetsintygen finns tillgängliga i Europass-portalen utan lösenord. Instruktioner för hur man fyller i mobilitetsintygen finns fortfarande på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Tillägg till betyg över högskoleexamina och yrkesinriktade examina beviljas på samma sätt som tidigare. Instruktioner för hur dessa fylls i finns också på Utbildningsstyrelsens webbsidor: https://www.oph.fi/fi/oppilaitoksille-tietoa-liitteiden-myontamisesta. [KP1] 

 

Utbildningsstyrelsens Europass-sidor har förnyats

Även Utbildningsstyrelsens Europass-sidor har genomgått en uppdatering. På de nya sidorna finns information såväl som stöd för undervisningen som för beviljandet av tillägg och intyg. Information och stöd finns under rubriken Tjänster. På sidan finns användbara artiklar och nyheter.

Läroanstalterna kan instruera de studerande hur man använder Europass-portalen. Portalen erbjuder en möjlighet till karriärplanering och den kan presenteras till exempel i samband med studier i arbetslivet.

Kontinuerligt utvecklingsarbete för att skapa den bästa versionen av Europasset

Europass-portalen och dess funktioner utvecklas kontinuerligt. Responsen från läroanstalterna och användarna ger viktig information som stöd för utvecklingsarbetet. Europasset utvecklas kontinuerligt i samarbete med medlemsländerna och intressentgrupperna. Man kan följa och delta i utvecklingsarbetet på projektsidorna: https://ec.europa.eu/futurium/en/europass

 

Ta del av det nya Europasset

Det nya Europasset i ett nötskal (nyhet på finska)
Den europeiska portalen för Europasset

Tillbaka till huvudsidan för Europasset