Nyheter

Det tvärsektoriella utbildningssamarbetet intresserar – Nordplus Horisontal finansierar 19 nya projekt

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Kulturväsendet Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Idrott och sport Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Nordplus Horisontal Nordplus-program
19 nya Nordplus Horisontal projekt finansieras år 2020. I år intresserade nyskapande tvärsektoriellt samarbete fler ansökare än ifjol. Totalt emottogs 38 ansökningar varav hälften blev beviljde.
Mumitrolde

Den årliga budgeten för programmet är ca 1 miljon euro. Projektstödet täcker högst 50% av helhetskostandera för samarbetet. 

Finska organisationer är representerade i 14 av de godkända projekten. Dessa kännetecknas av kreativa infallsvinklar och ett samarbete mellan olika slags organisationer. 

Exempel på 3 projekt med olika teman:

Nordic children’s literature & UN development goals

Muminmuseet i Tammerfors tillsammans med Kópavogur kommun och dess kultur- och utbildningstjänster och H.C. Andersen museet i Odense är med i ett 3-årigt projekt som sammanför nordisk barnlitteratur och FN:s hållbarhetsmål. Barnen har en central roll som kuratorer och verkställare. 
”Från Mumin till Pippi Långstrump, nordisk barnlitteratur har haft en betydelsefull värdeskapande roll för barn. Många berättelser tar upp vänskapens, förlåtelsens och jämlikhetens vikt. Dessa kan väl sammankopplas till det formella lärandet och FN:s hållbarhetsmål." Utställningar och workshops ordnas samt undervisningsmaterial produceras.

Assessing CT in Nordic Maker Education

Projektet som koordineras av Oulun yliopisto är ett ypperligt exempel för samarbetet mellan skolor och universitet samt utvecklandet av digitala kompetenser. 

Samarbetspartners är Itä-Suomen yliopisto, Yli-Iin koulu, Oulunlahden koulu, Kiiminkijoen koulu, Oulujoen koulu och Ylikiimingin koulu från Finland, Vilna University, Klaipeda Gedminu progymnasium, Vilnius Gediminas Technical University Engineering Lyceum, Kretingos Marijono Daujoto Progymnasium, Ukmerges Šilo Progymnasium från Litauen,  Linnaeus universitet från Sverige och Tallinn University från Estland.  

Syftet är att inkludera datalogiskt tänkande (CT; computational thinking) i de ämnesövergripande helheterna samt att utveckla lärarnas kunnande i tankesättet, införa ny teknologi och kunskap om bl.a. artificiell intelligens, automatisering och cybersäkerhet i undervisningen. Lärarna deltar i fortbildning tillsammans med forskare och i skolorna utnämns s.k. ambassadörlärare som fokuserar sig på tematiken och delar med sig av sitt kunnande. Samarbetet skall medföra ett justerbart utvärderingsverktyg, som kan användas i diverse situationer.

Nordic Unequal Childhood

Projektet handlar om att, genom tre större konferenser, sprida resultaten från det pågående nordiska forskningsprojektet "UnequalChildhood" där forskare vid Universitetet i Trondheim har studerat hur skola och välfärd organiseras i tre medelstora kommuner i Finland Sverige och Norge, Tammerfors i Finland och Norrköping i Sverige. Forskningsprojektet handlar om social ojämlikhet och risk för marginalisering hos barn och unga. I forskningsprojektet studeras hur praxis och implementering av skyddsnät sker på skol- och kommunnivå. Studien baserar sig på ett omfattande intervjumaterial med olika aktörer, däribland administrativ personal, lärare, elever och elevhälsopersonal samt statiska data. 
Ytterst handlar projektet om att motverka marginaliseringen av barn och unga genom att tidigt identifiera risker och stärka utbildnings- och välfärdstjänster i Norden.