Nyheter

Enhetliga bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna i yrkesinriktade grundexamina

Utbildning och examina Examensgrunder
Enhetliga bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna och deras delområden i de yrkesinriktade grundexamina är under beredning. Samtidigt kommer målen för kunnandet i delområdena att preciseras. Ändringen inverkar inte på kravnivån eller kompetenspoängen som kvarstår som förut. De nya bedömningskriterierna kommer att träda i kraft 1.8.2022 i alla yrkesinriktade grundexamina.
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

I början av år 2020 gav några lärare i gemensamma examensdelar respons till Utbildningsstyrelsen om hur väl enhetliga bedömningskriterier skulle lämpa sig för bedömningen av kunnandet i de gemensamma examensdelarna. Man testade om det skulle vara möjligt att bedöma kunnandet i de olika delområdena med samma bedömningskriterier. Testet grundade sig på de kriterier som år 2019 hade utvecklats för de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamina. Utgående från responsen ansågs de nya enhetliga bedömningskriterierna för delområdena vara tydliga och lätt att använda. Deltagarna uppfattade att kriterierna skulle kunna öka bedömningens tillförlitlighet och de studerandes jämlikhet.

Kommentarer om användningen av de enhetliga bedömningskriterierna gavs om följande delområden:

  • kommunikation och interaktion på modersmålet, finska
  • kommunikation och interaktion på ett främmande språk, engelska
  • matematik och tillämpad matematik
  • fysikaliska och kemiska fenomen och tillämpning av dem
  • att verka i arbetslivet.

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med utvecklingen av bedömningskriterierna för de gemensamma examensdelarna. De nya bedömningskriterierna förutsätter till exempel ett förtydligande av beskrivningarna på målen för kunnandet. Revideringen kommer ändå inte att innebära några ändringar på den nuvarande kravnivån i examina eller omfattningen på examensdelarna.  

 

Möjlighet att delta i utvecklingen av examensgrunderna

Enligt planen kommer utkasten till bedömningskriterier att behandlas i olika forum och det kommer att vara möjligt att ge respons på dem. Den beräknade tiden för en remissrunda är början av år 2021. Vi kommer att informera om hur arbetet framskrider och möjligheterna att delta i beredningsarbetet på vår webbplats.

Under hösten 2020 ordnas tre webbinarier (på finska), där arbetet med de nya bedömningskriterierna presenteras och de kommer att finnas en möjlighet att ge respons på utvecklingen av de gemensamma examensdelarna.

  • 16.10.2020 är temat kunnande i kommunikation och interaktion.  
  • 12.10.2020 är temat kunnande i matematik och naturvetenskap.
  • 19.10.2020 är temat kunnande om samhälle och arbetsliv.

 

Nya bedömningskriterier även i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamina

Bedömningskriterierna revideras också i de yrkesinriktade examensdelarna inom de yrkesinriktade grundexamina. Målet är att alla yrkesinriktade examensdelar ska få enhetliga bedömningskriterier. 1.8.2020 infördes de nya bedömningskriterierna allra först i grundexamina inom gruvbranschen, el- och automationsbranschen samt i informations- och kommunikationsteknik. Revideringen bereds stegvis i de olika examina och uppskattningen är att de nya bedömningskriterierna kan införas i alla grundexamina senast under år 2025.

 

Mer information