Nyheter

Erfarenhetsberättelse: Internationellt samarbete inom hälsovårdsbranschen utvecklar handledningsfärdigheter

Erfarenheter Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Välbefinnande Internationalisering Undervisning och handledning Hälsovård och välfärd
Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) startade 2017 ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+ med namnet DigiNurse: ICT Supported Self-Management of Patients. Målen med det hälsovårdsrelaterade projektet har varit att bland annat utveckla handledningen av patienters egenvård och sjukskötarstuderandes digitala färdigheter.
Opiskelijoita, kuvituskuva.

Raija Kokko, som leder DigiNurse-projektet, fick inspiration att ansöka projektfinansiering från Erasmus+ när hon var på internationellt lärarutbyte i Storbritannien. Hon anser att lärarutbyte är ett effektivt sätt att skapa kontakter för gemensamma projekt. Raija säger att sammanställningen av ansökan var en rätt så arbetsam fas och hon rekommenderar därför att man reserverar tillräckligt med arbetstid för det. 

Men det är också givande att sätta ihop en ansökan. ”Man lär sig och är tvungen att verkligen tänka!” beskriver hon. ”Det är bäst att redan i ansökningsskedet säkerställa att det finns mångsidigt kunnande i teamet och att rollfördelningen är tydlig”, är Raijas tips. Till hennes glädje beviljades TAMK:s projektansökan finansiering och den mångsidiga verksamheten kunde inledas hösten 2017.

I DigiNurse-projektet får sjukvårdsstuderande göra upp vårdplaner i samarbete med en studerande från ett annat land. Varje land har en egen prioritering i projektet; exempelvis fokuserar Slovenien på viktkontroll, medan TAMK bidrar med diabeteskunskap.

Studerandena har sagt att projektet har hjälpt dem att bättre förstå hur patienter kan handledas i egenvård. Utöver muntlig återkoppling har studerandenas lärandeerfarenheter också kartlagts med en enkät.

Projektet bidrar till att skapa en modell för digitalt lärande som kan integreras i läroplanen. 

”Den kan kanske till och med bli ett verktyg som är öppet för alla”, beskriver Raija sin vision. I varje fall kommer frukterna från det internationella samarbetet att leva vidare också för framtida studerandegenerationer. 

Viktigt att träffas personligen

Lång erfarenhet av internationellt samarbete har lärt Raija mycket. 

”Det är viktigt att acceptera att människor är olika”, säger hon. Kulturella skillnader kan överraska även en veteran inom internationalisering och å andra sidan kan till exempel olika semestertider i olika länder innebära utmaningar för projektets administration. 

Raija framhåller hur viktigt det är att träffas personligen. ”Vi har haft så roligt på våra träffar”, berättar hon. Hennes råd är att inte fylla träffarna med inplanerat program, utan också lämna tid för fria samtal och människors möten.