Nyheter

Europassets funktioner i ett nötskal

Internationalisering
Nya Europass är lätt att använda. Med hjälp av Europass kan man sammanställa sitt kunnande i form av en enhetlig profil, söka efter arbets- och studiemöjligheter samt planera sin karriär.
SkaalattuRuotsi
  • I Biblioteket kan användaren spara sin meritförteckning, följebrev, intyg och andra dokument. Att spara dokument i Biblioteket är tryggt och följer EU:s bestämmelser om datasäkerhet. Man kan enkelt dela filer och ladda ner dem för annat bruk via biblioteket.
  • Med sökfunktionen kan användaren söka efter arbetsplatser och kurser på hela Europas område. Det smarta förslagsverktyget föreslår arbetsplatser och kurser utgående från de uppgifter som lagts till i användarens profil.
  • Med hjälp av profilen kan användaren skapa en helhetsbild av sitt kunnande och sina intresseområden. Uppgifterna i profilen kan enkelt användas till exempel för att skapa meritförteckningar. Profilen kan också delas eller så kan man välja att dela endast vissa delar av profilen till exempel då man söker jobb. Genom att lägga till intresseområden är det enklare för förslagsfunktionen att sålla bland förslagen.
  • I Europass-portalen hittar du också information om bilagorna till betyg över yrkesinriktad examen och högskoleexamen samt om mobilitetsintyget.