Nyheter

Europeiska kommissionen tar i bruk tvåstegsverifiering i sina system

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Europeiska solidaritetskåren
Euroopan lippu

Europeiska unionen förbättrar för närvarande datasäkerheten i flera av sina system. Kommissionen tar i bruk tvåstegsverifiering (two-factor authentication, 2FA).

För tvåstegsverifieringen behöver du

  • EU Login-användaruppgifter och
  • en EU Login Mobile-app som du laddar ner i din mobiltelefon.

Ladda ner EU Login Mobile i din telefon

Du hittar applikationen EU Login Mobile i:

  • Google Play Store (Android)
  • App Store (iOS)
  • Windows Store (Windows Phone).

Följ installeringsprogrammet som ber dig lägga till (på nätet https://ecas.ec.europa.eu/cas/mobile)

  • ditt mobilnummer i EU Login-användaruppgifterna och
  • skapa en PIN-kod som behövs för verifieringen.

Ytterligare anvisningar om installeringen

Installeringsanvisningarna till EU Login Mobile-mappen hittar du bakom länken nedan i guiden EU Login Tutorial

  • på sidorna 12–14
  • installeringsanvisningen börjar på sidan 12 vid rubriken Install and initialise the EU Login Mobile App
  • på sidorna 5–6 finns instruktioner om användningen av tvåstegsverifiering med EU Login.

Vi publicerar installeringsanvisningarna senare också på finska och svenska.

Vi uppdaterar uppgifterna om EU Login Mobile

När vi får ytterligare information av kommissionen uppdaterar vi i den här nyheten närmare detaljer om de webbtjänster för vilka du behöver tvåstegsverifiering.