Meddelanden

Felaktig information om beviljade studieplatser har gått ut till vårens sökande i gemensam ansökan

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Till de sökande i den andra gemensamma ansökan till högskolorna under våren har det idag 18.9.2020 gått ut felaktig information om att sökande på reservplats skulle ha antagits till studierna. Dessa sökande har fått ett meddelande om det felaktiga antagningsbeskedet. Det är frågan om ett mänskligt misstag som skett hos Utbildningsstyrelsen.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Det felaktiga beskedet om en beviljad studieplats gäller ungefär 450 sökande av vilka cirka 40 har hunnit ta emot sin studieplats. Vi är i kontakt med dem som fått ett felaktigt beslut om en studieplats.

Reservplatserna har tillsatts fram till den 3 augusti enligt den tidtabell för gemensam ansökan som bekräftats av Undervisnings- och kulturministeriet. Därefter har endast sådana studerande antagits som fått en studieplats genom en begäran om rättelse. Felet som begåtts hos Utbildningsstyrelsen har skett i samband med dessa korrigeringar.

Valet av de studerande som felaktigt fått information om att de godkänts till utbildningen återtas, eftersom tillsättandet av reservplatserna har upphört i enlighet med tidtabellen. Beslut om antagning av studerande fattas också alltid av högskolan, inte av Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen beklagar det skedda.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Merja Väistö, förenamn.efternamnmerja.vaisto [at] oph.fi (@oph.fi), 029 533 1386