Nyheter

Finland stöder digitaliseringen inom högskoleutbildningen i utvecklingsländerna

Program Högskoleutbildning HEI ICI Internationalisering
Projektfinansieringen inom HEI ICI -programmet för åren 2021-2024 har beviljats. Under fyra år stöder programmet samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med totalt 11,2 miljoner euro.
HEI ICI MEDUNAM-projektin henkilöstöä sillalla

Utrikesministeriet har beviljat 11,2 miljoner euro till högskolepartnerskap, som utvecklar kapaciteten inom distansundervisning bland högskolor i den globala södern samt stöder en bredare tillgång till högre utbildning bland studerande.  

HEI ICI -programmets tyngdpunktsområde är att utveckla distansundervisning (HEI ICI - Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument). Efter Coronavåren är detta fokus speciellt relevant och hjälper högskolorna i utvecklingsländer att anpassa sig till den nya verksamhetsmiljön.

De finansierade projekten bygger upp plattformar för distansundervisning, digitala inlärningsmiljöer, bl.a MOOCs-studiehelheter och distanskurser, samt stärker lärarnas pedagogiska färdigheter inom IT och digital undervisning.

De finländska högskolorna visade stort intresse för HEI ICI-programmet. I ansökningsprocessens första omgång inlämnades 67 ansökningar, av vilka slutligen 9 valdes för statsunderstöd.

Lärarutbildning, klimatförändring och innovationer

Projekten kommer att jobba med att lösa den globala inlärningskrisen, bromsa klimatförändringen, skapa innovationer och stärka samarbetet mellan högre utbildning och arbetsliv.

Som samarbetsparter finns åtta olika länder i Afrika och Asien, samt högskolor både från huvudstäder och landsbygd. HEI ICI-programmet stöder även tematiska högskolenätverk i Finland eftersom både yrkeshögskolor och universitet samarbetar inom projekten.

Inom projekten samarbetar olika aktörer både i Finland och i mottagarländerna, dvs utöver högskolorna deltar även icke-akademiska partner såsom medborgarorganisationer, undervisningsministerier och andra myndigheter, lokalbefolkning och representanter för privata sektorn (t.ex edtech-företag).

HEI ICI-programmet finansieras av utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete och administreras av Utbildningsstyrelsen.