Nyheter

Forskningsprojektet som vann VET Excellence Awards-pris utvecklar yrkesutbildningen med hjälp av fysiologiska data

Utbildning och examina Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Undervisning och handledning Lärmiljö
Europeiska veckan för yrkesskicklighet som firades i november avslutades 13.11.2020 i Berlin med utdelningen av VET Excellence Awards-priset som gick till de bästa modellerna för yrkeskunnande. Priset delades ut i flera kategorier och i forskningskategorin VET Researcher gick priset till Jyväskylä universitets forskningsprojekt ”Technoloy Enhanced Learning”. Priset delas ut som ett erkännande till ett forskningsprojekt som på ett innovativt sätt främjar antingen digitalisering eller hållbar utveckling i enlighet med de mål som Europeiska kommissionen ställt upp för åren 2019–2024.
Technlogy Enhanced Learning

I det tvärvetenskapliga projektet som leds av professor Raija Hämäläinen undersöker man lärsituationer med hjälp av ny teknologi. Målet är att utveckla undervisningen och effektivera lärandet med hjälp av teknologiska data. – Arbetet grundar sig på ett samarbete som genomförts för tio år sedan mellan Jyväskyläs och Äänikoskis yrkesinstitut, där man utvecklade virtuella spel för att kunna öva på farliga arbetsuppgifter, berättar Hämäläinen. Virtuellt lärande kan även utnyttjas till exempel då man granskar hur yrkesverksamma inom olika branscher arbetar tillsammans. – Till exempel på byggarbetsplatser finns problematiska frågor som hänger samman med det här. I digitala lärmiljöer har man möjlighet att undersöka hur man kan utveckla verksamhetssätten.

För närvarande samarbetar forskningsgruppen med Finnair. I projektet samlar man in data om piloternas ögonrörelser och analyserar vad blicken fokuserar på hos piloter med olika lång arbetserfarenhet. – I olika yrken kommer man i framtiden att använda fysiologiska data för att bättre förstå lärprocesserna och på det sättet kunna utveckla utbildningen inom området, berättar Hämäläinen. – Med hjälp av data om hjärtfrekvensvariabilitet och intervjuer strävar man efter att förstå vad som egentligen sker i en lärsituation. Ett praktiskt exempel är hur till exempel en sjukskötare hanterar en stressande situation.  – Den här informationen kommer förhoppningsvis att tillämpas i utbildningen i framtiden. 

Då man förstår lärprocessen och beaktar den informationen i undervisningen ökar även jämlikheten i utbildningen. – I framtiden kommer man säkert att använda sådan här data inom allt flera yrkesgrupper. Den hjälper oss att förstå vilka teknologiska behov som inverkar.

Den centrala frågan är vilka förändringar teknologin medför när det gäller behoven av kunnande inom olika yrken. I dag behövs helt annat kunnande i arbetslivet än tidigare. – Det som är oroväckande är att den teknologiska problemlösningsförmågan bland personer som avlagt en yrkesutbildning ligger under den europeiska genomsnittsnivån. När det gäller just det här kunnandet finns det brister som man behöver reagera på i samband med utvecklingen av utbildningen. För att kunna göra det krävs en förmåga att förstå hur lärprocesserna går till i en teknisk miljö. 

Inom projektet Technology Enhanced Learning fokuserar man utöver yrkesutbildningen även på att undersöka lärprocesserna inom alla utbildningsstadier. Metoderna som används inom forskning är tvärvetenskapliga och innovativa, och därför är forskningsgruppens arbete banbrytande även internationellt.