Meddelanden

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning startar 18.2

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Antagning av studerande
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 18 februari och avslutas tisdagen 10 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 620 nybörjarplatser. Ansökan görs via tjänsten Studieinfo.fi.
Tietokone ja kirjoja

I gemensam ansökan erbjuds 80 620 nybörjarplatser. Av dessa finns 42 170 inom yrkesutbildning och 38 450 inom gymnasieutbildning. I fjol var antalet nybörjarplatser 80 930, varav 42 580 inom yrkesutbildning och 38 350 inom gymnasieutbildning. Inom svenskspråkig utbildning erbjuds i år 1 940 nybörjarplatser inom yrkesutbildning och 2 675 inom gymnasieutbildning. 

Flest nybörjarplatser finns inom social- och hälsovårdsbranschen (5 180), inom företagsekonomi och handel (4 380), bil- och transportteknik (4 230) och inom arkitektur och byggnad (4 050). Av nybörjarplatserna inom yrkesutbildningen reserveras cirka 3 800 för sökande som har avlagt gymnasiet.

Gemensam ansökan är avsedd för sökande som fullgör den grundläggande utbildningen och sökande som saknar en tidigare avlagd examen. Sökande som har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen kan söka till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan. Läroanstalterna fastställer ansökningstiderna, ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna inom kontinuerlig ansökan.

Information om antagningsgrunderna och anvisningar för ansökan hittas i Studieinfo.fi.

Inträdes- och lämplighetsproven ordnas i april 

Sökande kallas till inträdes- och lämplighetsprov om läroanstalten ordnar ett sådant. Läroanstalten kan dessutom vid behov bedöma sökandes språkliga färdigheter. Sökande får en särskild kallelse till bedömningen av språkliga färdigheter. 

Ansökan till specialyrkesläroanstalter 11.3-1.4.

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som utbildning med krävande särskilt stöd inleds genast efter den gemensamma ansökan, dvs. den 11 mars. Ansökan avslutas den 1 april. Denna ansökan är avsedd för sökande som är i behov av särskilt stöd på grund av grav inlärningssvårighet, skada eller sjukdom. 

Det finns cirka 2 440 nybörjarplatser att söka till. Av platserna finns cirka 1 100 platser inom yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd. Det finns dessutom cirka 760 nybörjarplatser inom utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) som ordnas med krävande särskilt stöd samt cirka 570 platser inom utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). Inom svenskspråkig utbildning finns det omkring 70 nybörjarplatser att söka till.

Läroanstalterna intervjuar sökanden under våren. Mer information om antagningsgrunderna fås i Studieinfo.fi eller av läroanstalterna. 

Antagningsresultaten publiceras i juni

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för både gemensam ansökan och ansökan till utbildning med krävande särskilt stöd tidigast 11.6. Sökanden får information om sitt antagningsresultat i sin e-post, om hen har antecknat sin e-postadress i ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsen skickar ett brev om antagningsresultatet till sökande som blev utan studieplats. 

Lediga studieplatser kan sökas via kontinuerlig ansökan. Information om lediga studieplatser ges i Studieinfo.fi.

Studieinfos rådgivning hjälper i ansökningsfrågor 

Studieinfos ansökningsrådgivning ger råd i frågor om ansökan, vardagar kl. 9.30–13.00, under den sista ansökningsdagen kl. 9.30–15.00. 

Kontaktinformation till rådgivningen:
tfn 029 533 1010
info [at] studieinfo.fi

Mer information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324, fornamn.efternamn [at] oph.fi